Uvjerenja studentica učiteljskoga fakulteta o ulozi učitelja, učenika i poučavanju

Domović, Vlatka and Vizek Vidović, Vlasta (2013) Uvjerenja studentica učiteljskoga fakulteta o ulozi učitelja, učenika i poučavanju. Sociologija i prostor, 51 (3). pp. 493-508. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

[img]
Preview
Text
SiP 2013_3 Domović, Vizek Vidović.pdf

Download (2158Kb) | Preview
Official URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clan...

Abstract

Profesionalna uvjerenja, kao jezgro profesionalnoga identiteta učitelja, u značajnoj mjeri usmjeruju svakodnevnu učiteljsku praksu u školama. S obzirom na novije spoznaje o otpornosti intuitivnih uvjerenja budućih učitelja na obrazovne utjecaje tijekom inicijalnoga obrazovanja, provedeno je komparativno istraživanje na uzorku studentica prve (N = 205) i završne godine učiteljskih studija (N = 95) u Zagrebu, Zadru i Rijeci kako bi se provjerilo postoje li razlike između tih dviju skupina u shvaćanju uloge učitelja i učenika, kao i u temeljnim uvjerenjima o prirodi poučavanja. U istraživanju je primijenjen kvalitativni i kvantitativni pristup, pri čemu je percepcija uloge učitelja i učenika ispitana tehnikom metafora, dok su uvjerenja o prirodi poučavanja ispitana primjenom Upitnika o pristupima poučavanju (Trigwelli Prosser, 2006.). Analiza kvalitativnih podataka pokazala je da je kod obje skupine u percepciji uloge učitelja dominantna bila orijentacija brižnosti (učitelj kao roditelj ili prijatelj), dok je u percepciji uloge učenika bila dominantna bihevioristička orijentacija (učenik kao spužva) bez obzira na činjenicu da se jedna skupina sudionica nalazila u završnoj fazi inicijalnoga obrazovanja. S druge strane analiza uvjerenja o poučavanju pokazala je da obje skupine visoko procjenjuju važnost usmjerenosti prema učeniku i učenju, što ukazuje na odmak od njihovih uvjerenja o ulozi učitelja i učenika identificiranih u analizi metafora. U raspravi se ističe kako bi jedan od glavnih zadataka obrazovanja učitelja trebao biti osvještavanje ovih diskrepancija te transformacija intuitivnih uvjerenja temeljenih na ranom osobnom obrazovnom iskustvu u znanstveno utemeljena shvaćanja o učenju i poučavanju. (IN ENGLISH: Professional beliefs and attitudes are a core part of teacher identity and significantly guide everyday teaching at schools. Recent findings indicate that college students’ intuitive beliefs tend to resist educational influences exerted during their initial education. Therefore a comparative study was conducted to examine the students’ perception of the teacher/learner role and their basic views on teaching. The study was carried out in a group of first year students (N = 205) and a group of final year students (N = 95) from Rijeka, Zadar and Zagreb. The research which combined qualitative and quantitative approach examined the perception of the teacher/learner role using the metaphor technique, while Approaches to teaching questionnaire (Trigwelli Prosser, 2006) was applied in order to check beliefs about the nature of teaching. The qualitative data analysis revealed that nurturing orientation was dominant among students of both groups (teacher as a parent or a friend) in the perception of the teacher’s role, while behaviourist orientation was dominant (learner as a sponge) in the perception of the learner’s role, regardless of the fact that one group of students were in the final year of their university education. The quantitative data analysis showed that both groups gave the highest ratings to the student-centered approach to teaching, which was inconsistent with their perception of the teacher/learner role. In the discussion it has been pointed out that one of the main tasks in the initial teacher education should be raising awareness about these discrepancies. It would facilitate the transformation of these intuitive beliefs based on early educational experiences into beliefs based on accumulated scholarly knowledge on teaching and learning.)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: Understanding the role of teachers, learners and teaching – beliefs of students at the faculty of teacher education.
Uncontrolled Keywords: Učiteljska uvjerenja o poučavanju, profesionalni identitet učitelja, percepcija (teacher professional beliefs, teacher identity, perception of teacher/ learner role)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
L Education > L Education (General)
Depositing User: Karolina Vranješ
Date Deposited: 18 Feb 2015 14:26
Last Modified: 03 Mar 2015 11:15
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/104

Actions (login required)

View Item View Item