Vrijednosne orijentacije menadžera i njihove percepcije znanosti

Golub, Branka (2009) Vrijednosne orijentacije menadžera i njihove percepcije znanosti. Sociologija i prostor, 47 (2). pp. 87-110. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

[img]
Preview
Text
SiP 2009_2 Golub.pdf

Download (271Kb) | Preview
Official URL: http://hrcak.srce.hr/41694

Abstract

Znanost je danas moćna i respektirajuća poluga u iznalaženjima društvenih i gospodarskih odgovora na probleme i potrebe suvremenog čovjeka. Stoga je važno znati što o njoj misle relevantni društveni akteri poput javnosti i pozicioniranih društvenih grupa -znanstvenici, političari ili menadžeri. Odabir menadžera uslijedio je logikom izbora najmanje propitanog društvenog čimbenika kojem je, kao elitnoj profesionalnoj grupaciji, namijenjena ujedno i društvena uloga provođenja i realizacije (znanstvenih) ideja u (korisnu) stvarnost. Empirijski podaci, prikupljeni 2004. godine na dostupnom uzorku hrvatskih top-menadžera (212), ukazuju da menadžerske percepcije spoznajne i društvene uloge znanosti ne isključuju, unatoč visokoj zastupljenosti epistemološkog realizma (pozitivizma) te optimističnog ili neutralnog stava, određenu dozu skepse prema mogućnostima i dosezima znanosti koja se iskazala kroz epistemološki relativizam te rezervirani stav glede implikacija znanosti na sveukupan život suvremenog čovjeka. Relativna socio-profesionalna homogenost menadžera upućivala je da se razlike u percepcijama znanosti ne mogu objasniti socijalnim profilom menadžera. Stoga je njihovo različito poimanje spoznajnih i socijalnih dimenzija znanosti dovedeno u vezu s vrijednosnim prosuđivanjem koje se, na temelju 35 vrijednosnih iskaza, iskristaliziralo u tri obrasca općih vrijednosnih orijentacija. Vrijednosno prosuđivanje znanosti posebno je naglašeno u vezi liberalno-kozmopolitskog svjetonazora s optimizmom u sferi socijalnih i ekoloških reperkusija znanosti te u netipičnom menadžerskom obrascu, gdje su se vrednote krutog tradicionalizma s primjesama etnocentričnosti reflektirale na skeptičan stav prema znanosti. (IN ENGLISH: Science is an extremely important and powerful lever for finding social and economic answers to problems and needs of a modern man. Therefore, it is vital to know what relevant social actors, such as the public, and positioned social groups – scientists, politicians or managers – think about it. Managers were selected as the least studied social factor who, being an elite professional group, also play a crucial role in implementing scientific ideas into (useful) practice. Empirical findings obtained in 2004 from the available sample of Croatian top managers (212) showed that their perception of the cognitive and social role of science included a certain degree of scepticism about the capacity and achievement of science, beside a great amount of epistemological realism (positivism) and optimistic and neutral opinions. Scepticism was expressed in epistemological relativism and some reservations about the implications of science on the life of modern man. Relative socio-professional homogeneity of the managers indicated that differences in their perception of science could not be explained by their social profile. Therefore, their different perception of cognitive and social aspects of science correlated with value judgments which emerged from three patterns of general value judgments, based on 35 value statements. Value judgments about science were especially prominent in relation to the liberalcosmopolitan optimism in the sphere of social and environmental effects of science and in atypical managerial pattern, where the values of rigid traditionalism tinted by ethnocentricity reflected on sceptical perception of science.)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: Managers' value judgments and their perception of sciences.
Uncontrolled Keywords: Znanost, percepcije znanosti, vrijednosne orijentacije, industrijska kultura, menadžeri, (science, perception of science, value orientations, industrial culture, managers)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina Vranješ
Date Deposited: 11 May 2015 13:32
Last Modified: 11 May 2015 13:32
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/278

Actions (login required)

View Item View Item