Prikaz metodoloških i analitičkih pristupa u mikrorazvojnim istraživanjima

Ristić Dedić, Zrinka (2009) Prikaz metodoloških i analitičkih pristupa u mikrorazvojnim istraživanjima. Psihologijske teme, 18 (1). pp. 1-20. ISSN 1332-0742 (Print)

[img]
Preview
Text
PT 2009_1 Ristić Dedić.pdf

Download (229Kb) | Preview
Official URL: https://www.ffri.hr/psihteme/clanci_2009_18_1.htm

Abstract

Ovaj rad opisuje metodologiju mikrorazvojnih istraživanja, te sadrži pregled najčešćih pristupa u analizi mikrorazvojnih podataka. Pod mikrorazvojnim istraživanjima podrazumijeva se metodološki pristup u kojem se ispitanici opetovano u relativno kratkim vremenskim intervalima izlažu situaciji učenja kako bi se istraživali procesi promjena u znanju, vještinama i razumijevanju (Granott i Parziale, 2002). Blizina i intenzitet opažanja u tim istraživanja, kao i bogatstvo prikupljenih (kvalitativnih i kvantitativnih) podataka, omogućuje pristup tekućim procesima učenja, kao i praćenje toga kako učenici konstruiraju novo znanje i razvijaju strategije rada na zadacima. Zbog detaljnosti podataka o doživljajima i ponašanjima pojedinih ispitanika u vrijeme promjena, metoda je prikladna za ispitivanje individualnih razlika u procesima učenja i razvoja. Složenost metodologije mikrorazvojnih istraživanja nije, međutim, dovoljno praćena uporabom prikladnih analitičkih postupaka. Priroda i struktura podataka iz mikrorazvojnih istraživanja ne odgovara zahtjevima standardnih analitičkih metoda (npr. analizi varijance), a primjenom isključivo deskriptivnih analiza i grafičkog prikazivanja podataka ispuštaju se važni podaci o procesima promjena, i onemogućuje se testiranje složenih istraživačkih hipoteza. Statističko modeliranje mikrorazvojnih podataka predstavlja obećavajuće analitičko rješenje, ali tek treba ući u širu primjenu. U radu su ukratko prikazani primjeri modeliranja podataka koje predlažu Cheshire i sur. (2007). (IN ENGLISH: This article describes a microgenetic methodology and presents an overview of the most frequently-used approaches in microgenetic data analysis. The microgenetic method is a methodology in which subjects are repeatedly exposed to learning situations in relatively short-time spans, which allows for the investigation of the process of change in knowledge, abilities and understanding (Granott and Parziale, 2002). The density and intensity of observations, as well as the richness of data (both qualitative and quantitative) gathered in the research, allow access to ongoing processes of learning and insight into how learners construct new knowledge and develop strategies on tasks. Because of the rich data produced on learners' experiences and reactions in the period of change, this method is applicable for examining individual differences in the process of learning and development. However, the complexity of microgenetic methodology is often not complemented with the application of adequate analytic procedures. While the nature and structure of microgenetic data do not adequately correspond with the requirements of standard analytic methods (e.g. ANOVA), the exclusive use of descriptive analysis and graphical representation of data neglects important data on change processes and makes testing of complex research hypotheses impossible. Statistical modeling of microgenetic data is a promising analytic tool, but is still not used widely. This article introduces examples of such modeling, as proposed by Cheshire et al. (2007).)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: Review of methodological and analytical approaches in microgenetic researches.
Uncontrolled Keywords: Mikrorazvojna istraživanja, mjerenje procesa promjena, analiza podataka (microgenetic studies, measuring change processes, data analysis)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Depositing User: Karolina Vranješ
Date Deposited: 11 May 2015 13:33
Last Modified: 11 May 2015 13:33
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/291

Actions (login required)

View Item View Item