Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled

Prpić, Katarina, ed. (2008) Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-35-6

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://www.idi.hr/

Abstract

Cilj je knjige da pruži što cjelovitiji (empirijski) uvid u sociokognitivne osobitosti prirodnih i društvenih znanosti. Riječ je o uvidu u razlike i sličnosti između prirodoznanstvenika i društvoznanstvenika na njihovu putu do znanstvene karijere, te u karijernim obrascima, profesionalnim performansama i postignućima, istraživačkoj produktivnosti kao i u njihovim shvaćanjima znanstvene objektivnosti i kvalitete. To ujedno omogućuje da se ocijeni nisu li i sociološke teorije znanosti također proizvođači mitova o velikoj podjeli ili jazu među ovim znanostima. Realizacija toga cilja pretpostavljala je primjenu složenoga, kvantitativnoga i kvalitativnoga metodološkog pristupa s više istraživačkih postupaka. Provedena je prva web-anketa među hrvatskim znanstvenicima. Njome je 2004. godine bilo obuhvaćeno 480 ili 24.7% prirodoslovaca i društvoslovaca, a od ispitanika su prikupljani i kvantitativni i kvalitativni podaci. U 2007. godini izvedeno je i prvo sveobuhvatno bibliometrijsko istraživanje produktivnosti svih 1.938 doktora znanosti iz prirodoslovlja i društvoslovlja, pri čemu su za svakoga pojedinačno iz WoS (Web of Science) i Scopus bibliografskih i citatnih baza izvađeni podaci o njihovim publikacijama i citiranosti u prethodnom desetogodišnjem razdoblju. Sukladno cilju i koncepciji knjige, izvedene su osnovne kvantitativne (dakle i bibliometrijske) te kvalitativne analize. Struktura je knjige prilagođena njezinoj tematskoj profiliranosti, pa ima dva dijela, posvećena bitnim aspektima socijalne i intelektualne organizacije prirodnih i društvenih znanosti. Dok se prvi dio fokusira na najznačajnije komponente društvene organizacije ovih područja - na profesionalni profil i produktivnost njihova istraživačkog kadra, drugi se dio knjige bavi kognitivnim uvjerenjima pripadnika ovih dviju znanstvenih zajednica. Ako je suditi po regrutaciji znanstvenog kadra, organizacijsko-kognitivnom kontekstu i karijernim obrascima u znanstvenika, njihovoj produkciji i kognitivnim uvjerenjima, razabiru se i sličnosti i značajne razlike između prirodoslovlja i društvoslovlja. U organizaciji i načinu proizvodnje znanja koja se odražava na karijernim obrascima, profesionalnoj diferencijaciji i slojevitosti u znanstvenim organizacijama i zajednicama te po vrsti i količini znanstvene produkcije, pokazuju se čak veće razlike negoli u znanstveničkim shvaćanjima znanstvene izvrsnosti pa i objektivnosti. Premda se razlike između ovih dvaju područja čine velikima, kao u opreci međunarodna-nacionalna istraživačka orijentacija ili timski-individualni rad, a ponekad i golemima kao što je slučaj kod znanstvene produkcije referirane u WoS-u i sličnim bibliografskim bazama, one ipak prikrivaju i sličnosti kao i tendencije stanovitog ujednačavanja kognitivnih praksi. Tako je rastuća orijentacija prema timskom radu, suradnji, međunarodnoj znanstvenoj sceni zamjetna i kod društvenjaka, kao što je zamijećeno i smanjenje tih razlika u razmjerno kratkom vremenskom razdoblju. Za očekivati je da će se i prakse objavljivanja u časopisima pokrivenima najcjenjenijim bibliografskim i citatnim bazama također smanjivati. Zato tvrdnja o nepremostivom jazu između prirodnih i društvenih znanosti, motrena kroz ove empirijske rezultate, prije nalikuje mitu negoli solidno potkrijepljenoj prepostavci.

Item Type: Book
Additional Information: Publication is also published in English. - Title in English: Beyond the myths about the natural and social sciences: a sociological view (URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/274 (full text)). - Chapter authors: Katarina Prpić, Branka Golub, Marija Brajdić Vuković, Maja Jokić, Adrijana Šuljok, Sven Hemlin, Franc Mali.
Uncontrolled Keywords: Prirodne znanosti, društvene znanosti, sociokognitivne sličnosti i razlike, socijalni i profesionalni profil istraživača, proizvodnja znanja, samoiskazana i indeksirana produktivnost, znanstvena kvaliteta, znanstvena objektivnost (natural sciences, social sciences, socio-cognitive similarities and differences, researchers' social and professional profile, knowledge production, self-reported and indexed productivity, scientific quality, scientific objectivity)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 02 Oct 2015 12:58
Last Modified: 05 Sep 2022 10:13
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/324

Actions (login required)

View Item View Item