Religioznost i stavovi prema seksualnosti i braku odrasle populacije u Hrvatskoj

Marinović Jerolimov, Dinka and Ančić, Branko (2014) Religioznost i stavovi prema seksualnosti i braku odrasle populacije u Hrvatskoj. Društvena istraživanja, 23 (1). pp. 111-132. ISSN 1330-0288 (Print), 1848-6096 (Online)

[img]
Preview
Text
DI 2014_1 Marinović Jerolimov, Ančić.pdf

Download (299Kb) | Preview
Official URL: http://www.pilar.hr/drustvena-istrazivanja/index.p...

Abstract

U članku se analiziraju stavovi odrasle populacije u Hrvatskoj prema nekim pitanjima s područja braka i seksualnosti. Cilj je bio istražiti u kojoj je mjeri dominantno kršćanska, odnosno katolička populacija u skladu s normama tradicionalnog crkvenog morala u tim pitanjima te ukazuju li recentni podaci na neke promjene. Kada se govori o pristajanju uz crkvene moralne norme u području seksualnosti i obitelji, na temelju dosadašnjih istraživanja, postavljena je opća hipoteza o religioznim ispitanicima kao heterogenoj skupini. To podrazumijeva da veća religioznost (promatrana kroz indikatore religijske identifikacije i prakse) podrazumijeva manju permisivnosti u stavovima prema seksualnosti i nekim pitanjima s područja bračnih odnosa. U radu su korišteni podaci iz dvaju istraživanja: Društvene i religijske promjene u Hrvatskoj (DRP) iz 2004. i International Social Survey Programme (ISSP) modul Religija iz 2008./2009. godine. Analiza je pokazala da religiozni ispitanici nisu homogena skupina, pri čemu se indikator religijske prakse pokazao kao konzistentniji prediktor, odnosno utvrđeno je da postoji veća šansa da će oni ispitanici koji redovito odlaze u crkvu na vjerske službe biti tradicionalniji u stavovima o seksualnosti i braku. Međutim, nalazi ukazuju i na prisutnost kombinacije tradicionalnih i modernih vrijednosti i u vjerničkoj populaciji. U kontekstu sociodemografskih i sociostrukturnih korelata, ispitanici mlađe dobi, obrazovaniji, muškog spola te oni iz urbanih sredina iskazuju veću permisivnost u istraživanim stavovima. (IN ENGLISH: Attitudes of the adult population in Croatia on some of the issues in the field of marriage and sexuality are analysed in this paper. The aim was to explore the extent to which it is a dominantly Christian, specifically Catholic population in accordance with norms of traditional church morality in these issues, and if recent data show any changes in this respect. Based on previous research considering congruence with church moral norms in the field of sexuality and marriage, a general hypothesis on religious respondents as a heterogeneous group was set. This implies that a higher religiosity (observed through indicators of religious identification and practice) points to the lower permissiveness in attitudes toward sexuality and other issues in the area of marital relations. The paper used data from two studies: Social and Religious Change in Croatia (SRC) from 2004 and the International Social Survey Programme (ISSP) module Religion from 2008/2009. The analysis showed that religious respondents are not a homogenous group, while an indicator of religious practice proved to be a consistent predictor of a greater chance that those respondents who regularly attend church for religious services are more traditional in attitudes about sexuality and marriage. However, the findings indicate the presence of a combination of traditional and modern values in the population of believers. In the context of socio-demographic and socio- -structural correlates, younger respondents, better educated, males and those in urban areas show a greater permissiveness in the investigated attitudes.)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: Religiosity and attitudes towards sexuality and marriage of adult population in Croatia.
Uncontrolled Keywords: Religioznosti, seksualna permisivnost, brak (religiosity, sexual permissiveness, marriage)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina Vranješ
Date Deposited: 18 Feb 2015 14:20
Last Modified: 03 Mar 2015 11:12
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/39

Actions (login required)

View Item View Item