“Dao Bog zdravlja”: o povezanosti religioznosti i zdravlja u Hrvatskoj

Ančić, Branko and Marinović Jerolimov, Dinka (2011) “Dao Bog zdravlja”: o povezanosti religioznosti i zdravlja u Hrvatskoj. Sociologija i prostor, 49 (1). pp. 71-89. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

[img]
Preview
Text
SiP 2011_1 Ančić, Marinović Jerolimov.pdf

Download (366Kb) | Preview
Official URL: http://hrcak.srce.hr/71644?lang=hr

Abstract

Interdisciplinarna istraživanja koja se provode zadnjih nekoliko desetljeća ukazuju na postojanje korelacije između religioznosti i zdravlja. Religija kao sustav vrednota i svjetonazora ima značajan utjecaj na zdravlje koje se sve više promatra s kulturološkog aspekta pri čemu i sociologija sudjeluje kao relevantna, reflektirajuća disciplina. Tijekom 1960-ih godina značajno se povećao broj empirijskih studija koji se usredotočuju na istraživanje religioznosti i zdravlja. To su najvećim dijelom američka (poglavito epidemiološka) istraživanja u kojima se počelo postavljati pitanja o crkvenoj praksi, religijskoj involviranosti, religijskoj pripadnosti, molitvama, važnosti religijskih vjerovanja, što je čak dovelo do razvoja epidemiologije religije. Nalazi su često, ali ne i uvijek, pokazivali pozitivne efekte religije na zdravlje. U Hrvatskoj je odnos religioznosti i zdravlja, osobito njegov sociologijski vidik, neistražena tema. Stoga smo, temeljem nekoliko indikatora iz istraživanja Društvene i religijske promjene u Hrvatskoj provedenog 2004. godine na reprezentativnom uzorku punoljetnih stanovnika željeli provjeriti hipotezu o povezanosti religioznosti i zdravlja u hrvatskom društvu. Kao indikatore religioznosti koristili smo religijsku samoidentifikaciju, učestalost odlaženja u crkvu i učestalost osobne molitve, a kao indikatore zdravlja zdravstveno ne/odgovorno ponašanje, samoprocjenu zdravstvenih teškoća i samoprocjenu osobnog zdravstvenog stanja. Za testiranje hipoteze koristili smo logističku i ordinalnu regresijsku analizu. Utvrđeno je postojanje povezanosti između religioznosti i zdravlja, međutim mali broj i vrsta indikatora te vrlo niska proporcija objašnjene varijance ne dopuštaju zaključak o prirodi te povezanosti, tj. je li ona pozitivna, negativna ili i pozitivna i negativna. Neistraženost teme u nas i njena kompleksnost ukazuju na potrebu teorijskog (sociološkog) utemeljenja budućih istraživanja, razvijanja kompleksnog sustava varijabli/indikatora, te osobito na potrebu interdisciplinarnog pristupa ukoliko se želi doći do razumijevanja i smislenih objašnjenja odnosa religioznosti i zdravlja. (IN ENGLISH: Interdisciplinary research carried out in the last few decades has shown a correlation between religiosity and health. Religion and its system of values and life philosophy considerably affects health which is increasingly observed from the culturological aspect. In this sociology is a relevant discipline which reflects on the issue. In the 1960s there was a significant increase in the number of empirical studies which concentrated on religiosity and health. Those were mostly American (especially epidemiological) studies which examined church practices, religious involvement, religious affiliation, prayers, the importance of religious beliefs, which even led to the development of the epidemiology of religion. The findings often (but not always) showed positive effects of religiosity on health. In Croatia the correlation between religiosity and health, especially from the sociological viewpoint, has not yet been explored. We have therefore tried, using some indicators from the 2004 research Social and Religious Changes in Croatia which was carried out on a representative sample of adult population, to verify the hypothesis about the connection of religiosity and health in the Croatian society. Indicators of religiosity were religious self-identification, frequency of going to church and frequency of personal prayers. Indicators of health were ir/responsible behaviour with regard to one’s health, self-estimates of health problems and self-estimates of general personal state of health. We have used ordinal and logistic regression analysis to test the hypothesis. We have established a connection between religiosity and health. However, a small number and few types of indicators and a very low proportion of variance explained do not allow a valid conclusion about the nature of the correlation. Is it positive, negative or both? Because of the complexity of the topic and the fact that it is still unexplored, a theoretical (sociological) foundation for future research is necessary as well as the developing of a more sophisticated system of variables/indicators. If we want to better understand and explain the connection between reliogiosity and health, interdisciplinary approach is another necessity.)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: “May God give us health”: correlation between religiosity and health in Croatia.
Uncontrolled Keywords: Religioznost, zdravlje, zdravstveno ne/odgovorno ponašanje, samoprocjena zdravstvenih teškoća, samoprocjena osobnog zdravstvenog stanja (religiosity, health, ir/responsible behaviour with regard to health, self-estimate of health problems, self-estimate of general personal state of health)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina Vranješ
Date Deposited: 18 Feb 2015 14:20
Last Modified: 03 Mar 2015 12:10
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/41

Actions (login required)

View Item View Item