Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti

Puzić, Saša and Bezinović, Petar (2011) Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti. Revija za sociologiju, 41 (2). pp. 213-238. ISSN 0350-154X (Print), 1846-7954 (Online)

[img]
Preview
Text
RzS 2011_2 Puzić, Bezinović.pdf

Download (446Kb) | Preview
Official URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clan...

Abstract

U tekstu se postavlja pitanje jesu li društvene posljedice »prijelaza u kapitalizam« (društveno i ekonomsko raslojavanje, nepostojanje društvenog konsenzusa o poželjnim društvenim vrijednostima i dr.) utjecale na modernizacijsko zaostajanje hrvatskoga društva na vrijednosnoj razini. Za odgovor na ovo pitanje istražuje se kompatibilnost vrijednosnih orijentacija učenika srednjih škola socijaliziranih u tranzicijskom razdoblju u Hrvatskoj s vrijednosnim tipovima karakterističnim za Inglehartov model modernizacije vrijednosti, uključujući razlike prema rodu i regionalnoj razvijenosti. Istraživanje vrijednosnih orijentacija provedeno je na reprezentativnom uzorku od 3471 učenika iz dviju hrvatskih županija (Ličkosenjska i Primorsko-goranska županija). Pritom je najprije izračunata hijerarhija ispitanih vrijednosti i njihova faktorska struktura, nakon čega su dvosmjernim analizama varijance ispitane regionalne i rodne razlike u vrijednostima učenika. Rezultati pokazuju da srednjoškolci socijalizirani u tranzicijskom razdoblju u Hrvatskoj prihvaćaju širok raspon vrijednosnih orijentacija, što podupire tezu da su se modernizacijski procesi u tranzicijskom razdoblju u Hrvatskoj odvijali na više kvalitativnih razina. Testiranje značajnosti razlika među različitim podskupinama (regija x spol) pokazuje da razvojni čimbenici utječu na promjene vrijednosnih stavova mladih, no da kulturno posredovan efekt roda relativizira njihov utjecaj. Autori opisano stanje objašnjavaju trajnom relevantnošću rodnih podjela u društvu koje ni u uvjetima suvremenih društvenih promjena ne gube na važnosti. (IN ENGLISH: The main question raised in the paper is whether the social consequences of the “transition to capitalism” (increased social and economic stratification, the absence of a social consensus on desirable social values, etc.) has had an impact on the modernization-related lag of Croatian society at value level. In an attempt to find an answer to this question, the authors investigated the compatibility of value orientations of secondary school pupils socialised during the transition period in Croatia with value types typical for the Inglehart model of value modernization, including the differences related to gender and the regional developmental level. The investigation of value orientations was carried out on a representative, stratified sample of 3471 pupils from two Croatian counties (Lika-Senj and Primorje-Gorski Kotar). The hierarchy of the tested values and their factorial structure were examined, followed by an investigation of specific regional and gender-related differences using two-way analysis of variance. The results show that pupils socialised in the transition period in Croatia accept a wide range of value orientations, which supports the hypothesis that modernization processes in this period have taken place on several qualitative levels. Testing of the significance of the differences between various sub-groups (region x gender) showed that developmental factors affect the transformation of value-related attitudes of youth, but also that the culturally mediated effect of gender relativises the impact of developmental factors. The authors ascribe this situation to the permanent relevance of gender divisions in the society, which have not decreased in importance even under the circumstances of modern social changes.)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: Regional and gender differences in value attitudes of secondary school pupils in two Croatian counties: transition, modernization and change in values.
Uncontrolled Keywords: Tranzicija, modernizacija, mladi, vrijednosti, regionalna razvijenost, rodne podjele, pluralizacija (transition, modernization, youth, values. regional developmental level, gender divisions, pluralisation)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina Vranješ
Date Deposited: 18 Feb 2015 14:21
Last Modified: 03 Mar 2015 12:16
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/48

Actions (login required)

View Item View Item