Namjera studiranja učenika različitog rezidencijalnog podrijetla – kapitali i simbolička vrijednost obitelji i zajednica odrastanja

Klepač, Olgica (2016) Namjera studiranja učenika različitog rezidencijalnog podrijetla – kapitali i simbolička vrijednost obitelji i zajednica odrastanja. Sociologija i prostor, 54 (2). pp. 127-147. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

[img]
Preview
Text
SiP 2016_2 Klepač.pdf

Download (3806Kb) | Preview
Official URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clan...

Abstract

Za učenike iz ruralnih sredina obrazovanje je jedan od glavnih mehanizama uzlazne društvene i geografske mobilnosti. Istraživanja u zemljama s velikim ruralnim područjima, uz demografske i ekonomske, bilježe i dinamične obrazovne trendove. Usporedbe učenika iz ruralnih i urbanih područja prema različitim obrazovnim ishodima ukazuju na to da učenici iz ruralnih sredina imaju niže aspiracije i rezultate na testovima, te u manjem broju upisuju četverogodišnje studije i diplomiraju. Ipak, pitanje doprinosi li ruralnost i kako nejednakim obrazovnim mogućnostima ostaje otvoreno. Osnovni je cilj rada u hrvatskom kontekstu ispitati razlike u obrazovnim namjerama i orijentacijama učenika različitog rezidencijalnog podrijetla. Nadalje, problematizira se uloga ruralnosti u potrazi za mogućim objašnjenjima pronađenih razlika. Okvir Bourdieuove teorije prakse, koji čine koncepti kulturnog, socijalnog, ekonomskog kapitala te habitusa i polja, proširen je interesom za prostorne nejednakosti obrazovnih mogućnosti s obzirom na rezidencijalno podrijetlo učenika. Poseban naglasak stavlja se na ispitivanje simboličke vrijednosti koju za učenike ima, uz obiteljski i školski kontekst, kontekst zajednice odrastanja. Rad obuhvaća deskriptivnu i usporednu analizu (hi-kvadrat, t-test) podataka sakupljenih u proljeće 2014. godine na reprezentativnom uzorku maturanata trogodišnjih i četverogodišnjih srednjih škola regije Slavonije (N = 439). Analize su potvrdile pretpostavljene urbano-ruralne razlike u namjeri studiranja i obrazovnim orijentacijama, razinama dostupnog kulturnog i ekonomskog kapitala, a potvrdio se i različit značaj konteksta odrastanja i školovanja za učenike različitog rezidencijalnog podrijetla. (IN ENGLISH: Education is one of the main mechanisms for upward social and geographical mobility for students from rural areas. Studies in the countries with great rural areas recorded dynamic educational trends along with the demographic and economic ones. The comparison of students from rural/urban areas on different educational outcomes indicate that students from rural areas have lower aspirations and test scores, and in smaller numbers start the four-year study and graduate. However, the question of whether and how rurality contributes to unequal educational opportunities remains open. The main objective of the paper is to examine the differences in educational outcomes and orientation for students of different residential origin in the Croatian context. Furthermore, the role of rurality is discussed in search of possible explanations for found differences. The frame of Bourdieu’s theory of practice, consisting of concepts of cultural, social, economic capital, habitus and field, is expanded by the interest in spatial inequalities of educational opportunities with respect to the students’ residential origin. The particular emphasis is placed on examining the symbolic value that the family, school and the growing up community contexts have for students. The work includes a descriptive and comparative analysis (chi-square, t-test) of the survey data collected in the spring of 2014 on a representative sample of the graduates of three- and four-year high schools in the region of Slavonia (N=439). The analysis confirms the assumed urban-rural differences in the students’ intention to study, their educational orientation as well as various levels of available cultural and economic capital. It also confirms the importance of the growing up and schooling context for students of different residential origin.)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: Different residential origin of students and their intention to study - capital and the symbolic value of the family and the community where one grew up.
Uncontrolled Keywords: Rezidencijalno podrijetlo, obrazovne mogućnosti, urbano-ruralne razlike, učenički kapitali, simbolička vrijednost obitelji / zajednica odrastanja (residential origin, educational opportunities, urban-rural differences, the students’ capital, the symbolic value of the family / community of growing up)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 08 Jul 2016 09:48
Last Modified: 08 Jul 2016 09:48
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/501

Actions (login required)

View Item View Item