Dimenzija religioznog iskustva u Hrvatskoj: »šapat anđela« iz sociologijske perspektive

Marinović Bobinac, Ankica (2005) Dimenzija religioznog iskustva u Hrvatskoj: »šapat anđela« iz sociologijske perspektive. Sociologija sela, 43 (2). pp. 339-370. ISSN 0038-0326

[img]
Preview
Text
SS 2005_2 Marinović Bobinac.pdf

Download (965Kb) | Preview
Official URL: http://hrcak.srce.hr/33094

Abstract

IN CROATIAN: Najopćenitiji zaključak ove analize upućuje na povezanost između doživljavanja različitih religioznih iskustava i religijskog pripadanja ispitanika u najširem smislu, što se pokazalo i u svim istraživanjima koja su referirana u ovom tekstu. Doživljavanje najrasprostranjenijih religioznih iskustava vezanih uz kontekst dominantne tradicionalne crkvene religioznosti većina ispitanika nije povezala s doživljajem nadnaravne sile. Taj ih pojam očito ne asocira na kršćanski, odnosno katolički kontekst u kojem prevladavaju religiozna iskustva s Bogom blažeg intenziteta. Osobito u odnosu na iskustva koja češće pripadaju nekim drugim kršćanskim tradicijama, na ona koja ne moraju pripadati kršćanskoj tradiciji, i ona koja pripadaju području različitih vrsta alternativne duhovnosti. Većina doživljenih iskustava izrazito je povezana s pučkom religioznošću, osobito s hodočašćenjem u Međugorje. Što su ispitanici religiozniji i češće odlaze u crkvu na misu, češće doživljavaju religiozna iskustva, kako ona blagoga, tako i snažnijega intenziteta, ali naravno, ne i ona koja pripadaju području alternativnih duhovnosti. Kad je u pitanju povezanost sa sociodemografskim pokazateljima, rezultati se također uklapaju u već postojeće rezultate istraživanja ostalih dimenzija religioznosti. Dakle, u populaciji raširenija religiozna iskustva slabijeg intenziteta nadprosječno doživljavaju ispitanici s nižim obrazovanjem, ženskog spola, iz nerazvijenijih regija Hrvatske. Iskustvo prisustva neke nadnaravne sile, za koje se pokazalo da uglavnom nije povezano sa sviješću o tradicionalno katolički shvaćenom Bogu, kao i iskustva iz faktora koji je nazvan okultna iskustva, češće doživljavaju obrazovaniji ispitanici, iz grada, gotovo podjednako muškarci i žene, te podjednako ispitanici iz svih regija. Uz svijest o nizu problema koji se odnose na istraživanje religioznog iskustva, vezanih uz konceptualizaciju, operacionalizaciju, mjerenje i definiranje pojma, u ovom je radu prisutna i svijest o delikatnosti interpretacije religioznog iskustva, osobito kada se ono istražuje samo kvantitativnom metodologijom. ------- IN ENGLISH: The most general conclusion of this analysis indicates a correlation of experiencing various religious sensations with the religious affiliation of the respondents in the broadest sense, what was also evidenced in all the researches mentioned in this text. Most of the respondents did not connect the most widely spread religious experiences related to the context of a predominant traditional church religiosity with the experience of supranatural forces. Obviously, this notion did not evoke in them any Christian, respectively Catholic context in which prevail religious experiences of God of a lower intensity especially in relation to the experiences that belong more often to some other Christian traditions, to those that don't necessary belong to the Christian tradition or to the ones from the field of various alternative spiritualities. Most of the experiences are emphatically connected to the folk religiosity, to the pilgrimage to Medjugorje, in particular. The more the respondents are religious and attend the church mess more frequently, the more often they have religious experiences, being they of a lower or higher intensity but not, of course, the experiences from the domain of alternative spiritualities. When related to the socio-dernographic indicators, the figures also fit into the existing results of the researches of some other dimensions of religiosity. So, more widely spread religious sensations of a lesser intensity are experienced by the respondents with a lower degree of education, women or from underdeveloped regions of Croatia. The presence of some supranatural force that did not have any connection with the notion of God as it is perceived in the Catholic tradition, as well as some sensations from the field of the occult are more experienced by more educated respondents, those from the cities, practically equally men and women, evenly spread across the all Croatian regions. Besides the awareness of many problems related to the research of the religious experience in connection to its conceptualization, operationalization, measurement and defining, this paper also deals with an awareness of a delicacy of the interpretation of the religious experience, especially when it is examined only by using the quantitative methodology.

Item Type: Article
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Dimension of religious experience in Croatia: «a rumor of angels» from a sociological perspective.
Uncontrolled Keywords: Dimenzije religioznosti, religiozno iskustvo, tradicionalna religioznost, alternativna religioznost, pučka religioznost, Međugorje (dimensions of religiosity, religious experience, traditional religiosity, alternative religiosity, folk religiosity, Međugorje)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 05 Jan 2017 14:22
Last Modified: 05 Jan 2017 14:39
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/645

Actions (login required)

View Item View Item