Pogled iz rodne perspektive na neke vrijednosti i interese mladih

Adamović, Mirjana and Maskalan, Ana (2017) Pogled iz rodne perspektive na neke vrijednosti i interese mladih. In: Generacija osujećenih: mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća. Biblioteka Znanost i društvo (40). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 379-398. ISBN 978-953-6218-76-9

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/znan...

Abstract

IN CROATIAN: U radu se interpretiraju rezultati kvantitativne analize podataka prikupljeni 2013. na reprezentativnom uzorku mladih iz cijele Hrvatske. Komparativna analiza prihvaćanja liberalno-demokratskih vrijednosti i interesnih orijentacija mladih žena i muškaraca interpretirana je iz korpusa feminističke teorije. U skladu s očekivanjima, rezultati istraživanja pokazuju kako su rodne razlike prisutne u prihvaćanju pojedinih vrijednosti i interesa mladih. Rezultati su stavljeni u komparativni kontekst (u odnosu na 2004. godinu) pa se u radu zaključuje kako se kod mladih općenito uočava pad prihvaćanja liberalno-demokratskih vrijednosti u promatranom razdoblju, dok se u području interesa pokazuje petrificiranost interesa u svojevrsne rodne obrasce. Analiza je, osim toga, pokazala kako žene nisu homogene u stavovima te da iako u većoj mjeri od muškaraca podržavaju npr. vrijednost rodne ravnopravnosti, one koje su postale majke su manje zainteresirane za podržavanje rodne ravnopravnosti za razliku od studenata ili onih ispitanika čiji je otac imao visoko obrazovanje. Ipak, mlade žene iskazuju, ukupno gledano, veću privrženosti tradicionalnim vrijednostima od muškaraca (brak, djeca, vjerski život). Rezultati analize interesnih orijentacija pokazuju kako su i žene i muškarci malo zainteresirani za javnu sferu. Politika je ostala izvan dometa interesa oba spola. To se pogotovo odnosi na mlade žene koje politiku i politička zbivanja stavljaju u istu ravan kao i interes za vojsku i vojna pitanja. Mladi muškarci su osim za privatne interese iskazali zainteresiranost za ekonomsku nezavisnost te potencijalnu hraniteljsku poziciju u obitelji što upućuje na prihvaćanje tradicionalnih obrazaca rodnih uloga. --------------- IN ENGLISH: In this paper results of a quantitative analysis of data collected in 2013 on a representative sample of Croatian youth are interpreted. A comparative analysis of the acceptance of liberal-democratic values and interest orientations of young women and men is interpreted using the corpus of feminist theory. As expected, research results have shown that gender differences are present in the acceptance of certain values and in youth’s interests. Comparison with the results from 2004 has shown that in the observed period there was a general decline in the acceptance of liberal-democratic values among youth, and that the petrification of interest through gender patterns occurred. The analysis, moreover, showed that young women are not homogeneous in their attitudes and that, although they support the value of gender equality in a greater extent than young men, those who became mothers are less interested in supporting gender equality than students or those whose fathers were highly educated. Nevertheless, young women in total express greater attachment to traditional values than men (regarding marriage, children and religious life). The results of analysis of interest orientations showed that both young women and men have low interest in the public sphere. Both sexes express little or no interest in politics. This is particularly true for young women who put interest in politics and political affairs on the same level as that in military and military issues. Young men, apart in their private affairs, expressed their interest in economic independence and potential breadwinner position in the family, which suggests their acceptance of traditional gender roles.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: The view from a gender perspective on some values and interests of young people. - Book editors: Vlasta Ilišin, Vedrana Spajić Vrkaš.
Uncontrolled Keywords: Mladi, spol, rod, interesi, vrijednosti (young people, sex, gender, interests, values)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)
H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 26 Mar 2018 13:05
Last Modified: 26 Mar 2018 13:05
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/807

Actions (login required)

View Item View Item