Hrvatska ekonomija između europske periferije i poluperiferije: nalazi iz povijesti hrvatskih visokotehnoloških poduzeća

Petrović, Nikola (2018) Hrvatska ekonomija između europske periferije i poluperiferije: nalazi iz povijesti hrvatskih visokotehnoloških poduzeća. Revija za sociologiju, 48 (1). pp. 5-47. ISSN 0350-154X (Print), 1846-7954 (Online)

[img]
Preview
Text
RzS 2018_1 Petrović.pdf

Download (598Kb) | Preview
Official URL: https://hrcak.srce.hr/202184

Abstract

IN CROATIAN: U radu se tvrdi da je naglasak u istraživanju stanja hrvatske ekonomije potrebno staviti na historijsku kontingenciju i geopolitički položaj Hrvatske kako bi se nadopunila prevladavajuća objašnjenja koja naglašavaju kulturne, unutarnjopolitičke ili ideološke faktore. Kroz kritičku primjenu teorije modernoga svjetskog sistema te zagovaranja korištenja događajne sociologije i analize ovisnosti o prijeđenom putu istražuje se utjecaj Prvoga i Drugoga svjetskog rata, Rezolucije Informbiroa, nestanka Istočnog bloka te raspada Jugoslavije na razvoj hrvatske ekonomije. Utjecaj geopolitičkih promjena na hrvatsku ekonomiju kao i stvaranje ovisnosti o prijeđenom putu promatran je kroz nastanak i razvoj 19 hrvatskih visokotehnoloških poduzeća (među ostalim PLIVE, Končara, Željezare Sisak, Ericssona Nikole Tesle i Podravke). Provedeno je 20 polustrukturiranih intervjua s akterima hrvatskoga istraživačko-razvojnog sektora te su analizirane službene monografije poduzeća, arhivska građa, kao i drugi izvori o tim poduzećima. Prvi svjetski rat i osnivanje monarhističke Jugoslavije znatno su pridonijeli nastanku hrvatske visokotehnološke industrije, jer je strani kapital zbog pristupa novom tržištu zaštićenom visokim carinama ulagao u stvaranje novih poduzeća. Pripreme za Drugi svjetski rat i sam rat omogućili su rast nekih industrija vezanih uz ratnu ekonomiju. Nakon raskida sa Sovjetskim Savezom specifičan je poluperiferni položaj socijalističke Jugoslavije hrvatskim poduzećima omogućavao brže približavanje jezgri u odnosu na poduzeća iz drugih socijalističkih zemalja Srednje Europe. Nestanak Istočnog bloka i raspad Jugoslavije onemogućavala su analizirana poduzeća u korištenju svoje poluperiferne pozicije upravo u trenutku kad su se događale bitne promjene u svjetskoj ekonomiji, tj. nastanak tehnoglobalizma. No, neka su se analizirana visokotehnološka poduzeća uspjela uključiti u tehnoglobalističke mreže, među ostalim i zbog svoga poluperifernog položaja, ili su nastavile svoj samostalan razvoj. --------------- IN ENGLISH: This paper argues that in the research on the state of the Croatian economy, emphasis should be put on historical contingency and on the geopolitical position of Croatia in order to complement prevailing explanations that accentuate cultural, inner-political or ideological factors. With the critical use of the modern world system theory and advocating eventful sociology and path-dependent analysis, the article analyses the influences of the First and Second World Wars, the Informbiro Resolution, the disappearance of the Eastern bloc and the break-up of Yugoslavia on the development of the Croatian economy. The influence of geopolitical changes on the Croatian economy and the creation of path dependencies were observed through the establishment and development of 19 Croatian high-tech companies (among others; PLIVA, Končar, Željezara Sisak, Ericsson Nikola Tesla and Podravka). Twenty semi-structured interviews with the actors of the Croatian R&D sector were conducted and official monographs, archival material and other sources dealing with these companies were analysed. The First World War and the establishment of monarchist Yugoslavia contributed significantly to the emergence of Croatian high-tech industry, as foreign capital was invested in the establishment of new companies in order to gain access to the new market that was protected by high tariffs. Preparations for the Second World War and the war itself enabled the rise of industries connected to the war economy. After the split with the Soviet Union, a specific semi-peripheral position of socialist Yugoslavia allowed Croatian companies to have closer relations with the core countries than was the case with companies from other Central European socialist countries. The disappearance of the Eastern bloc and the break-up of Yugoslavia prevented the companies analysed from using their semi-peripheral status precisely in the period of significant changes in the world economy, i.e. the emergence of techno-globalism. However, some of the high-tech companies analysed have succeeded in joining techno-global networks, among other things because of their semi-peripheral position, or were able to continue their autonomous development.

Item Type: Article
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Croatian economy between the European eeriphery and semi-periphery: findings from the history of Croatian high-tech companies.
Uncontrolled Keywords: Historijska kontingencija, periferija, poluperiferija, Hrvatska, visokotehnološka poduzeća, geopolitika, tehnoglobalizam (historical contingency, periphery, semi-periphery, Croatian-tech companies, geopolitics, techno-globalism)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 04 Jul 2018 09:09
Last Modified: 04 Jul 2018 09:09
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/812

Actions (login required)

View Item View Item