Primjeri urbane obnove šireg gradskog centra grada Zagreba

Zlatar Gamberožić, Jelena (2018) Primjeri urbane obnove šireg gradskog centra grada Zagreba. In: Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke: između privatnih interesa i potreba građana: uz iskustva iz okruženja: zbornik radova. Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, pp. 107-133. ISBN 978-99976-720-7-0

[img] Text
2009 Zlatar Gamberožić.docx

Download (49Kb)

Abstract

IN CROATIAN: U radu će se analizirati urbane transformacije u Hrvatskoj u tranzicijskom (postsocijalističkom) razdoblju na primjeru glavnoga grada Zagreba. Pri tome će se pojasniti karakter, opseg i tipovi suvremenih urbanih promjena kroz odabrane, relevantne primjere. Posebna pozornost posvećena je pojavi novih urbanih aktera, njihovoj dinamici i prostoru djelovanja te njihovom položaju, ekonomskoj i političkoj moći. Istraženi su novonastali, “tranzicijski” aspekti urbane obnove u Zagrebu na primjerima poslovnih nebodera, trgovačkih centara i podzemnih garaža u centru grada, dakle nove urbane strukture nastale u Zagrebu nakon 2000. godine, njihovi uzroci i (pozitivne i negativne) posljedice. Putem smjernica za planiranje grada, razmatraju se i načini na koje stručni akteri promišljaju daljnji razvoj Zagreba kao i svoju ulogu u njemu. Kompariraju se stavovi različitih stručnjaka o njihovoj (ne)moći u planiranju grada, problemu interdisciplinarnosti te prijeporu stavova između različitih stručnih aktera. Rezultati istraživanja ukazuju na promjene u odnosima moći između različitih tipova aktera do kojih je došlo nakon 2000. godine. Iznose se i najvažnije odrednice urbanih transformacija, poglavito (ne)postojeće urbane obnove na prostoru grada. Također se sintetiziraju rezultati razmišljanja stručnih ispitanika o budućnosti prostornog razvoja grada Zagreba. --------------- IN ENGLISH: The work analyses urban transformations in Croatia in transitional (postsocial) period in the city of Zagreb. It explaines the character, extension and types of contemporary urban changes on the chosen, relevant examples. New urban actors, their dynamics, activities, economic and political power are also discussed. „Transitional“ aspects of urban renewal, as well as their causes and consequences are presented on the example of high business towers, shopping malls and underground garages in the centre of the city. These examples present new urban structures in Zagreb after 2000. Through the guidelines for city planning, the ways in which professional actors regard future city planning and their role in it is also revised. Various professional opinions about their power and disability in city planning are compared, as well as problems of interdisciplinarity and professional opinion conflicts. The results of the research point out the changes in the position of power between various types of actors after 2000. The most important determinants of urban transformations, aspecially (non)existing urban renewal in the space of the city are given, as well as the synthesis of differenet professional opinions about the future of the spatial development in Zagreb.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Examples of urban renewal in the wider city center of Zagreb. - Book editors: Ranka Perić Romić, Dalibor Savić.
Uncontrolled Keywords: Urbane transformacije, urbani akteri, urbanističko planiranje, novonastale strukture, Zagreb (urban trasnformations, urban actors, urban planning, new structures, Zagreb)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 09 Jan 2019 10:17
Last Modified: 01 May 2020 10:31
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/823

Actions (login required)

View Item View Item