Revitalization paths of urban centers: tentative observational comparison of two cities – Ljubljana and Zagreb

Zlatar Gamberožić, Jelena (2019) Revitalization paths of urban centers: tentative observational comparison of two cities – Ljubljana and Zagreb. Družboslovne razprave, 35 (90). pp. 83-104. ISSN 0352-3608

[img]
Preview
Text
DR 2019_90 Zlatar Gamberožić.pdf

Download (1057Kb) | Preview
Official URL: https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke...

Abstract

IN ENGLISH: In this paper, a comparison is made between two post-socialist countries (Slovenia and Croatia), namely, their capital cities (Ljubljana and Zagreb). The research aims to establish the main principles and difficulties of revitalisation in each city and how successfully they have moved from socialist to democratic urban planning. The research hypothesis is that Ljubljana has been comprehensively revitalised according to relevant revitalisation guidelines, whereas in Zagreb the revitalisation has been partial and largely affected by the interests of investors and their political partners. The study uses semi-structured interviews conducted with various spatial planning experts and pertinent documentation. It confirms the hypothesis, examines successes and failures experienced in both cities’ transition process, and reflects on general problems of urban planning and revitalisation in post-socialist countries. -------------- IN CROATIAN: U radu se vrši komparacija dvaju post-socijalističkih zemalja (Hrvatske i Slovenije) tj. njihovih glavnih gradova (Zagreba i Ljubljane). Istraživanje ima za svoj cilj otkrivanje i pojašnjenje glavnih odrednica i poteškoća urbane revitalizacije u pojedinom gradu te uspješan i manje uspješan prijelaz iz socijalističkog sustava planiranja u liberalno demokratski. Hipoteza istraživanja jest da je urbana revitalizacija u Ljubljani provedena na cjelovit način, uzimajući u obzir sve bitne odrednice revitalizacije grada, dok je urbana revitalizacija u Zagrebu parcijalna i usmjerena ka privatnim interesima pojedinačnih investitora i političara. Istraživanje je provedeno kroz polustrukturirane intervjue s različitim stručnjacima koji se bave prostornim pitanjima kao i analizom relevantne dokumentacije. Istraživanje potvrđuje hipotezu te iznosi zaključke o ključnim odrednicama urbane revitalizacije u dva grada, kao i probleme kod urbanističkog planiranja u postsocijalističkim zemljama. --------------- IN SLOVENIAN: Članek primerja dve postsocialistični državi (Hrvaško in Slovenijo) oziroma njuni glavni mesti (Zagreb in Ljubljano). Raziskava je namenjena pojasnjevanju glavnih determinant in težav urbane prenove oziroma revitalizacije v določenem mestu ter uspešen in manj uspešen prehod iz sistema socialističnega načrtovanja v demokratičnega. Hipoteza raziskave je, da se urbana revitalizacija v Ljubljani izvaja celovito, ob upoštevanju vseh bistvenih elementov revitalizacije mesta, medtem ko je urbana revitalizacija v Zagrebu le delna ter osredotočena na interese posameznih vlagateljev in politikov. Raziskava je bila izvedena s polstrukturiranimi intervjuji z različnimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prostorskimi vprašanji, in analiziranjem ustrezne dokumentacije. Analiza potrjuje postavljeno hipotezo ter povzema sklepe o ključnih determinantah urbane revitalizacije v dveh mestih in težave pri urbanističnem načrtovanju v postsocialističnih državah.

Item Type: Article
Additional Information: Language: English. - Title in Croatian: Revitalizacijski smjerovi urbanih centara: pokušaj usporedbe temeljem dvaju gradova: Ljubljane i Zagreba. - Title in Slovenian: Poti revitalizacije mestnih središč: preliminarni zaključki na podlagi primerjalnega opazovanja dveh mest – Ljubljane in Zagreba.
Uncontrolled Keywords: Urban revitalisation, urban planning, post-socialist countries, Zagreb, Ljubljana (urbana revitalizacija, urbano planiranje, post-socijalističke zemlje, tranzicija, Zagreb, Ljubljana) (urbana revitalizacija, urbanizem, postsocialistične države, tranzicija, Zagreb, Ljubljana)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 07 Jun 2019 11:44
Last Modified: 07 Jun 2019 15:21
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/838

Actions (login required)

View Item View Item