Perspektiva odgojno-obrazovnih radnika - slika generacije na prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje

Baketa, Nikola and Kovačić, Marko (2019) Perspektiva odgojno-obrazovnih radnika - slika generacije na prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. In: Što nakon srednje?: želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb, pp. 123-134. ISBN 978-953-7584-16-0

[img]
Preview
Text
Što nakon srednje.pdf

Download (14Mb) | Preview
Official URL: https://www.azvo.hr/images/stories/publikacije/Sto...

Abstract

IN CROATIAN: Kako bi se stekao potpuni uvid u perspektive mladih osoba i doživljaj vrijednosti obrazovanja, često je potrebno istražiti mišljenje stručnjaka koji imaju neposredan doticaj s tom skupinom, ali i širi rakurs viđenja problematike. Stoga je istraživačko pitanje ovog rada identifikacija pojedinih segmenata generacijske promjene od strane odgojno-obrazovnih radnika. Provedeno je 27 polustrukturiranih intervjua s ravnateljima srednjih škola te 33 fokus skupine s nastavnicima i stručnim suradnicima u kojima je bilo 148 sudionika. Analiza rezultata pokazuje kako sudionici smatraju da su današnjim generacijama učenika informacije dostupnije, ali ističu kako se mladi ne znaju služiti tehnologijama kako bi došli do potrebnih informacija, a kada dođu, ne znaju kako ih koristiti. Lakša dostupnost informacija reflektira se na shvaćanje vrijednosti obrazovanja gdje učenici smatraju kako nije potrebno usvajati činjenična znanja jer su ona dostupna na internetu. Ta se pragmatičnost, u pogledu vrijednosti obrazovanja, očituje i u tome da je učenicima važnije steći diplomu, a ne obrazovanje samo po sebi. Stjecanje znanja radi ostvarenja vlastitih ciljeva i strateški pristup obrazovanju vidljiv je u promjeni interesa novih generacija od društveno-humanističkog područja prema STEM području, ponajviše zbog lakšeg pronalaska posla ili odlaska u inozemstvo. Odgojno-obrazovni radnici primjećuju kako odlazak u inozemstvo radi daljnjeg školovanja planiraju uglavnom najbolji i najambiciozniji učenici. U zaključku se navodi da odgojno-obrazovni sustav treba biti responsivan na aktualne generacijske čimbenike, fleksibilan s obzirom na društvene promjene te utemeljen na znanju i iskustvu praktičara i teoretičara. --------------- IN ENGLISH: To gain full insight into the perspectives of young people and the value of education, it is often necessary to consider the opinions of professionals who have direct contact with youth, but also the broader perspectives of the problem. Therefore, the research question of this paper is to identify segments of generational change from the perspective of educators. A total of 27 semi-structured interviews with high school principals and 33 focus groups with teachers and associates, which had 148 participants, were conducted. The analysis of the results shows that participants find access to information to be more available to nowaday generations of young people, but they point out that young people do not know how to use technology to get the information they need and when they do, they do not know how to use it. Accessibility of information reflects on the understanding of the value of education in which students think they do not need to learn factual knowledge, as it is available online. This pragmatism, in terms of the value of education, is also evident in the fact that students are more oriented towards obtaining degrees, than the education itself. Acquiring knowledge to achieve one's goals and the strategic approach to education is evident in the changing interest of new generations in the socio-humanistic disciplines towards the STEM disciplines, most notably for ease of finding a job or moving abroad. Educators note that moving abroad for further education is generally planned by the best and most ambitious students. The conclusion states that the educational system should be responsive to current generational factors, flexible regarding social changes and based on the knowledge and experience of experts.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: The educators’ perspective – the image of a generation on the shift from secondary to higher education. - Book editors: Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić.
Uncontrolled Keywords: Generacijska promjena, dostupnost informacija, vrijednost obrazovanja, odabir studija, mobilnost (generational change, availability of information, education values, college selection, mobility)
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 14 Oct 2019 12:53
Last Modified: 09 Mar 2021 09:31
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/848

Actions (login required)

View Item View Item