Postoji li medijatizacija znanosti u Hrvatskoj?

Šuljok, Adrijana (2019) Postoji li medijatizacija znanosti u Hrvatskoj? In: Mediji i medijska kultura - europski realiteti: zbornik radova 3. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 4. i 5. svibnja 2017.). Ars academica . Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, pp. 205-221. ISBN 978-953-8181-09-2 (Print); 978-953-8181-17-7 (Online)

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/0...

Abstract

IN CROATIAN: Napretkom globalizacije i jačanjem važnosti suvremenih medija medijatizacija postaje sve značajniji fenomen koji zahvaća različite segmente društva. U ovom radu bavimo se medijatizacijom znanosti koju Weingart (1997) definira kao neke od (medijskih) posljedica promjena u odnosu znanosti i društva (komercijalizacija, isprepletanje znanstvenih i gospodarskih ciljeva, isticanje društvene korisnosti i odgovornosti znanosti, javno legitimiranje znanosti itd.). No dosadašnja razmatranja procesa medijatizacije znanosti u osnovi su vrlo nesistematična. Studije (Rödder, 2009) razlikuju dvije međusobno povezane dimenzije: 1) povećanu medijsku pozornost za znanstvene teme koja se manifestira (većom) medijskom prisutnošću znanosti te 2) povećanu orijentaciju znanosti prema medijima koja sugerira moguće strukturalne promjene u sustavu znanosti i prilagođavanje medijskim kriterijima. Kako bismo istražili postoji li medijatizacija znanosti u Hrvatskoj, kao teorijsko-hipotetskim polazištem koristimo se dimenzijama i indikatorima medijatizacije znanosti koje navode Rödder i Schäffer (2009). Metodologija istraživanja temelji se na analizi sadržaja kojom su obuhvaćene najčitanije dnevne novine u Hrvatskoj u kasnosocijalističkom razdoblju 1986. – 1988. te u demokratskom razdoblju 2006. – 2008. Uzorkovanje je napravljeno metodom konstruiranog tjedna i ključnih riječi. Ukupno je analizirano 885 članaka, tj. 378 novinskih izdanja.Ukupno gledajući, rezultati ove studije opovrgavaju tezu o medijatizaciji znanosti u Hrvatskoj iako postoje neke naznake medijatizacije u parcijalnim empirijskim pokazateljima. --------------- IN ENGLISH: With the advent of globalization and with an increasing importance of contemporary media mediatization is becoming a wider and more significant phenomenon that affects various aspects of society. In this article the author deals with the mediatization of science, as Weingart (1997) named some of the (media) results of the previously described process of profound changes in the relationship of science and society (transdisciplinary processes, commercialization, interweaving of scientific and economic goals, public and scientific spheres, emphasize on the social utility and responsibilities of science, public legitimation of science, etc.). But the past reviews of the process of science mediatization are basically very unsystematic. Studies (rodder, 2009) distinguish betwe-en two interrelated dimensions of the mediatization of science: 1) the increased media attention to scientific topics that manifests itself through (more) media coverage of science and 2) increased orientation of science to the media that is visible as increased media orientation of scientists, and suggests possible structural changes in the very system of science and its adjustment to the media criteria. In order to examine whether there is a mediatization of science in Croatia as a theore-tical and hypothetical starting point in this work the author uses rodder and Schaffer’s (2009) dimensions and indicators of the science mediatization. research methodology will be based on the analysis of the content which are covered by the most read daily newspaper in Croatia in the period of late socialism (1986-1988), and in the democratic period (2006-2008). The sampling was done by the methods of constructed week and keywords. a total of 885 articles, i.e. 378 editions of newspapers, were analyzed. Summary results refute the thesis of science mediatization in Croatia, although there are some signs of the mediatization visible in partial empirical indicators.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Is there a mediatization of science in Croatia?. - Copublishers: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku ; Hochschule der Medien Stuttgart ; Univerzita Sv Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty masmediálnej komunikácie ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. - Book editors: Vlasta Piližota, Ivana Bestvina Bukvić, Miljenko Brekalo, Marina Đukić, Martin Engstler, Boris Alexander Kühnle, Lucija Ljubić, Burkard Michel, Željko Pavić, Dáša Mendelová, Andrej Brník, Lars Rinsdorf, Martin Solík, Ján Višňovský, Ivana Žužul.
Uncontrolled Keywords: Medijatizacija, znanost, mediji, analiza sadržaja, javno razumijevanje znanosti (mediatization, science, media, content analysis, public understanding of science)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 13 Dec 2019 12:14
Last Modified: 13 Dec 2019 12:14
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/860

Actions (login required)

View Item View Item