Sveučilište u Rijeci: strategija 2007-2013

Rukavina, Daniel and Lučin, Pero and Kalogjera, Goran and Lenac, Zdravko and Perić, Jože and Bezinović, Petar and Bezić, Heri and Hlača-Mlinar, Roberta and Štimac, Goran and Kandžija, Vinko and Ivanović, Zoran and Bacarini, Elvio and Ožanić, Nevenka and Kapović, Miljenko and Komadina, Pavao and Grozdanić, Velinka and Mikac, Tonči and Pejčić, Aleksandra and Albrecht, Želimir and Tomljanović, Senka and Jugović, Alen and Čengić, Tomislav and Dobrović, Ivan and Tomić, Ana and Stolac, Diana (2008) Sveučilište u Rijeci: strategija 2007-2013. Sveučilište, Rijeka. ISBN 978-953-9670-3-5

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/strategija/...

Abstract

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine kao logično okrupnjivanje visokoobrazovnih institucija u zapadnoj Hrvatskoj čiji korijeni sežu u 17. stoljeće kada je osnovana Jezuitska gimnazija u Rijeci. Od osnivanja, Sveučilište je prolazilo niz transformacija koje su uglavnom bile posljedica promjena nacionalne visokoobrazovne politike i promjena na Sveučilištu u Zagrebu. Posljednja takva transformacija odigrala se nedavno, koncem 2006. godine, kada su se sastavnice u Puli izdvojile u zasebno sveučilište u Puli. U 2007., stoga, Sveučilište u Rijeci ulazi s 16.000 studenata i preko 1300 djelatnika u 12 sastavnica, od kojih su 10 znanstveno-nastavne sastavnice, te velikim projektom novog Sveučilišnog kampusa na Trsatu na koji se planira preseljenje većine sastavnica kao i osnivanje novih sastavnica, primarno sveučilišnih odjela. Prva tri sveučilišna odjela biti će osnovana već početkom 2007. godine. Prihvaćanjem Zakona o visokim učilištima 1993. godine, te posebice Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 2003. godine, sveučilištima se daje daleko veća autonomija i postupno prelazi s modela državnog upravljanja na model državnog nadzora. To zahtijeva daleko veću integraciju funkcija na Sveučilištu, reorganizaciju sustava upravljanja i rukovođenja te uvođenje u svakodnevnu praksu svih načela strateškog menadžmenta koja prakticiraju mnoga svjetska sveučilišta. Sveučilište u Rijeci promijenilo je svoj Statut 2004. godine u kojem su zacrtani smjerovi integracije Sveučilišta, a izrada Strategije sveučilišta predviđena kao glavni instrument za integraciju sveučilišnih funkcija. U posljednjih 5 godina Senat sveučilišta razrađivao je mnoge segmente sveučilišnog djelovanja i pokrenuo više projekata koji su u svojoj naravi bili integrirajući i vodili ka uspostavljanju ujednačenih standarda na svim dijelovima Sveučilišta i u svim sveučilišnim aktivnostima. Posebice valja istaknuti prvi investicijski ciklus i program informatizacije Sveučilišta, izradu novoga legislativnog okvira Sveučilišta, programa Sveučilišnog kampusa na Trsatu, izradu Etičkog kodeksa, pokretanje subvencioniranih kredita i programa stanogradnje, programa integriranog knjižničnog sustava, programa e-sveučilište i strategije uvođenja e-učenja na sveučilištu, izgradnju sustava za osiguranje kvalitete, znanstveno-razvojnih projekata s Primorsko-goranskom županijom itd.

Item Type: Book
Additional Information: Title in English: University of Rijeka: strategy 2007-2013.
Uncontrolled Keywords: Studiji, studenti, znanost, inovacije, kapaciteti, Europska Unija, mobilnost (study programmes, students, science, innovation, capacity, European Union, mobility)
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 13 May 2015 08:34
Last Modified: 28 Nov 2017 10:00
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/314

Actions (login required)

View Item View Item