Komparativna studija obrazovanja učitelja i nastavnika i percepcija sustava inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika u Hrvatskoj

Vizek Vidović, Vlasta and Pavin, Tea (2007) Komparativna studija obrazovanja učitelja i nastavnika i percepcija sustava inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika u Hrvatskoj. In: Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju: zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa, Zadar -Benkovac, 20. - 21. svibnja 2005. Živa baština : znanstveno-stručna biblioteka (3). Sveučilište, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Zadar, pp. 59-69. ISBN 978-953-7237-07-3

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://www.unizd.hr/izdavastvo/Monografije/Odgojne...

Abstract

Inicijalno obrazovanje i kontinuirano stručno usavršavanje od ključne su važnosti u svakoj zemlji, budući da je kvaliteta učiteljskog/nastavničkog kadra jedan od glavnih čimbenika koji djeluju na ishode obrazovnog procesa te na razinu obrazovnih postignuća učenika. U središtu suvremenih istraživanja na području obrazovanja učitelja i nastavnika je pitanje same organizacije inicijalnog obrazovanja, a provedena komparativna analiza sustava obrazovanja učitelja i nastavnika u različitim europskim zemljama ukazuje na postojanje niza različitosti. Neke od razlika se očituju u stupnju (de)centraliziranosti političke odgovornosti te u razini institucija na kojima se obrazovanje nastavnika odvija. Razlike također i postoje u odnosu na modele po kojima je studij organiziran, pa tako u nekim zemljama dominira paralelni, u nekima sukcesivni, a u nekima modularni model. U novije vrijeme javlja se i integrirani pristup (primarno u Švedskoj i Finskoj). Bez obzira na neke razlike u organizaciji inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika, jasno je izražena težnja za harmonizacijom sustava obrazovanja učitelja i nastavnika te je u Europi vidljiv trend prijelaza obrazovanja učitelja i nastavnika na razinu sveučilišnih studija, a velika pažnja se posvećuje povezivanju teorijskog i praktičnog dijela nastave i osposobljavanju studenata za samostalno provođenje istraživanja i korištenje obrazovne tehnologije. Također se u što većem stupnju nastoji ostvariti međusobna suradnja visokoškolskih institucija, istraživačkih jedinica i agencija za osiguravanje kvalitete, a od iznimne važnosti je i povezivanje sveučilišta s nastavnim bazama – školama u kojima studenti obavljaju praksu, te kvalitetna izobrazba nastavnika-mentora. Percepcija inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika u Hrvatskoj ispitana je na uzorku od 1334 učitelja i 2134 nastavnika osnovnih škola, 1044 nastavnika srednjih škola te 949 budućih nastavnika tj. studenata razredne nastave i nastavničkih fakulteta. Općenito, možemo reći kako većina sudionika stupanj stečenih nastavničkih kompetencija tijekom studija iz pojedinih područja učiteljskog/nastavničkog rada procjenjuju relativno slabim. Rezultati također ukazuju kako je nužno čim prije poraditi na kvalitetnom programu studija za psihološko-pedagošku izobrazbu te posebno programu razredne praksu i metodike tijekom studija. S obzirom da studentske procjene kvalitete i stečenog stupnja nastavničkih kompetencija nisu ništa bolje od zaposlenih nastavnika (već upravo suprotno), čini se kako nema znatnog pomaka u kvaliteti pojedinih dijelova studijskog programa, a glavni čimbenik koji doprinosi nastavničkom osjećaju kompetentnosti je zapravo iskustvo stečeno tijekom rada. Sudeći prema rezultatima provedenog istraživanja, promjene u sustavu obrazovanja učitelja i nastavnika su nužne primarno u pogledu poboljšanja kvalitete programa studija koji se tiče stjecanja nastavničkih kompetencija izvan područja samog nastavnog gradiva.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Comparative study of initial teacher education and perception of Croatian teacher education system. - Book editor: Robert Bacalja.
Uncontrolled Keywords: Inicijalno obrazovanje učitelja i nastavnika, komparativna analiza, nastavničke kompetencije (initial teacher education, comparative analysis, teachers' competences)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
L Education > L Education (General)
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 05 Jan 2017 11:00
Last Modified: 05 Jan 2017 11:00
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/641

Actions (login required)

View Item View Item