Primjena međunarodnih standarda i preporuka u djelovanju hrvatskog društva prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju

Bouillet, Dejana (2005) Primjena međunarodnih standarda i preporuka u djelovanju hrvatskog društva prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 12 (1). pp. 107-130. ISSN 1330-6456

[img] Text
LjSR 2005_1 Bouillet.doc - Accepted Version

Download (215Kb)
Official URL: http://hrcak.srce.hr/2132

Abstract

IN CROATIAN: Cilj ovoga rada je osvrt na mogućnosti ostvarivanja prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju u hrvatskom društvu na ustavnoj, zakonskoj, institucionalnoj i praktičnoj razini. Osobito se analizira primjena međunarodnih standarda i preporuka za ovu skupinu djece i mladih, odnosno potreba razrade prevencije i zaštite djece i mladih od mogućeg odabira delinkventnog ponašanja, ustrojavanja progresivnog pravosuđa za maloljetne delinkvente, osiguravanja zaštite temeljnih prava za vrijeme boravka maloljetnika u socijalnim i pravosudnim institucijama i dr. Sadržaj rada ukazuje na necjelovitost mehanizama koji bi u Hrvatskoj osigurali potpunu zaštitu i korištenje postojećih prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Stoga se predlaže dosljedna provedba postojećih zakona, zakonsko uređivanje sustava izvršenja sankcija prema maloljetnicima, zapošljavanje dovoljnog broja stručnjaka u svim institucijama namijenjenih djeci i mladima, maksimalna realizacija nacionalnih programa i strategija na lokalnim razinama, te poduzimanje svih mjera koje podržavaju obitelji u kvalitetnoj realizaciji njihove odgojne funkcije. ---------- IN ENGLISH: The aim of this paper is to analyse the possibilities of realising the rights of the children and young people with behavioural disorders in the Croatian society on the constitutional, legal, institutional and practical levels. The application of international standards and recommendations for this group of children and young people is particularly analysed, i.e. the need to elaborate the prevention and protection of the children and young people from the possible choice of delinquent behaviour, the organisation of the progressive judiciary for juvenile delinquents, the insurance of the protection of fundamental rights during juveniles’ stay in social and judicial institutions and so on. The content of the paper points to incompleteness of the mechanisms that would ensure a full protection and realisation of the existing rights of the children and young people with behavioural disorders in Croatia. Therefore, the consistent application of the existing laws, the legal regulation of the system of implementation of sanctions for juveniles, the employment of a sufficient number of experts in all institutions intended for the children and young people, the maximum realisation of the national programmes and strategies on local levels and undertaking of all measures that support families in the quality realisation of their educational functions are proposed.

Item Type: Article
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Implementation of international standards and recommendations in Croatian social policy towards children and youth with behavioral disorders.
Uncontrolled Keywords: Djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, ljudska prava, međunarodni dokumenti, hrvatsko nacionalno zakonodavstvo (the children and young people with behavioural disorders, human rights, international documents, the Croatian national legislation)
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 11 Jan 2017 13:55
Last Modified: 11 Jan 2017 13:55
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/658

Actions (login required)

View Item View Item