Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji

Kamenov, Željka and Huić, Aleksandra and Jugović, Ivana (2011) Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji. Revija za socijalnu politiku, 18 (2). pp. 195-215. ISSN 1330-2965 (Print), 1845-6014 (Online)

[img]
Preview
Text
RzSP 2011_2 Kamenov, Huić, Jugović.pdf

Download (682Kb) | Preview
Official URL: http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/...

Abstract

Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti kakvu ulogu ima rano iskustvo rodne diskriminacije u kasnijem načinu gledanja na rodnu neravnopravnost i s tim povezano ponašanje. Internaliziraju li osobe koje su u primarnoj obitelji doživjele neravnopravan tretman zbog svojeg spola tradicionalne rodne uloge, kako bismo očekivali prema teorijama socijalnog učenja, ili su, kako bismo očekivali prema kognitivističkim teorijama, zbog snažnog negativnog iskustva nepravde postale osjetljivije na pitanja rodne neravnopravnosti i razvile egalitarnije stavove prema rodnim ulogama? Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1 363 sudionika. Ispitali smo iskustvo rodne diskriminacije u obitelji, percepciju rodne diskriminacije, stavove prema rodnim ulogama, seksističke predrasude, sklonost rodnoj diskriminaciji i spremnost na akcije usmjerene na smanjivanje rodne diskriminacije u društvu. Rezultati pokazuju kako je 50% žena te jedna trećina muškaraca bila izložena nekoj vrsti neravnopravnog tretmana u primarnoj obitelji, i to podjednako od oba roditelja. Žene koje su doživjele rodnu diskriminaciju percipiraju više rodne diskriminacije u suvremenom hrvatskom društvu nego žene koje nisu bile rodno diskriminirane. Također, sudionici oba spola koji su doživjeli rodnu diskriminaciju imaju egalitarnije stavove prema rodnim ulogama te su spremniji uključiti se u akcije usmjerene na smanjivanje rodne diskriminacije. Nisu, međutim, dobivene značajne razlike u izraženosti seksističkih predrasuda i sklonosti rodnoj diskriminaciji. Nalazi uglavnom potvrđuju hipotezu o djelovanju ranog negativnog iskustva na veću osviještenost o problemu rodne neravnopravnosti, no istovremeno pokazuju kako je u našoj kulturi još uvijek prisutan jak utjecaj tradicionalnih socijalnih normi vezanih uz rodne uloge koji se prvenstveno očituje u spremnosti na rodno neravnopravno postupanje. (IN ENGLISH: The aim of this study was to investigate the effect of early experience of gender discrimination on the perception of gender inequality and related behavior later in life. According to social learning theories, individuals who experienced unequal treatment in their family of origin should internalize traditional gender roles. On the other hand, based on cognitive theories, we would expect these persons, because of their strong negative experience of injustice, to become more sensitive to issues of gender inequality and to develop egalitarian attitudes towards gender roles. A national representative sample of 1363 participants reported on their experiences of gender discrimination within their family of origin, their perception of gender inequality in Croatian society, attitudes towards gender roles, hostile sexism, their tendency to discriminate based on gender, and their willingness to engage in affirmative actions aimed to reduce gender inequality in Croatian society. Results show that 50% of women and one third of men were exposed to some form of unequal treatment in their family, both by their mothers and fathers. Women who experienced gender discrimination perceive more gender inequality in Croatian society today than those who did not have this experience. Also, both men and women who experienced gender discrimination have more egalitarian attitudes toward gender roles and are more willing to engage in affirmative actions aimed to reduce gender inequality. However, there were no differences in hostile sexism and the tendency to discriminate based on gender. Findings confirm the hypothesis about the effect of early negative experience on greater awareness of gender issues. At the same time they show that even today there is a great influence of traditional gender norms in Croatian culture, which can be particularly seen in the participants’ tendency to discriminate others based on gender.)

Item Type: Article
Additional Information: Title in English: The effect of gender discrimination within family of origin on the perception of gender inequality, attitudes towards gender roles and the tendency to discriminate based on gender.
Uncontrolled Keywords: Rodna diskriminacija, percepcija rodne neravnopravnosti, stavovi o rodnim ulogama, iskustvo rodne diskriminacije (gender discrimination, perception of gender inequality, attitudes towards gender roles, experience of gender discrimination)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Depositing User: Karolina Vranješ
Date Deposited: 18 Feb 2015 14:23
Last Modified: 03 Mar 2015 12:13
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/73

Actions (login required)

View Item View Item