Students’ gender-related choices and achievement in physics

Jugović, Ivana (2017) Students’ gender-related choices and achievement in physics. Center for Educational Policy Studies journal, 7 (2). pp. 71-95. ISSN 2232-2647 (Online); 1855-9719 (Print)

[img]
Preview
Text
CEPSJ 2017_2 Jugović.pdf

Download (244Kb) | Preview
Official URL: http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_71-95.pdf

Abstract

IN ENGLISH: The goal of the research was to explore the role of motivation, gender roles and stereotypes in the explanation of students’ educational outcomes in a stereotypically male educational domain: physics. Eccles and colleagues’ expectancy-value model was used as a theoretical framework for the research. The research sample included 736 grammar school students from Zagreb, Croatia. The variables explored were expectancy of success, selfconcept of ability and subjective task values of physics, gender roles and stereotypes, and educational outcomes: academic achievement in physics, intention to choose physics at the high school leaving exam, and intention to choose a technical sciences university course. The results showed that girls had a lower self-concept of ability and lower expectancies of success in physics compared to boys, in spite of their higher physics school grades. Hierarchical regression analyses showed that self-concept of physics ability was the strongest predictor of physics school grades, whereas the utility value of physics was the key predictor of educational intentions for both genders. Expectancy of success was one of the key predictors of girls’ educational intentions, as well. Endorsement of a typically masculine gender role predicted girls’ and boys’ stronger intentions to choose a stereotypically male educational domain, whereas acceptance of the stereotype about the poorer talent of women in technical sciences occupations predicted girls’ lower educational outcomes related to physics. The practical implication of the research is the need to create gender-sensitive intervention programmes aimed at deconstructing the gender stereotypes and traditional gender roles that restrain students from choosing gender-non-stereotypical careers. --------------- IN CROATIAN: Cilj istraživanja je bio ispitati ulogu motivacije, rodnih uloga i stereotipa u objašnjenju učeničkih obrazovnih postignuća i namjera odabira u stereotipno muškom obrazovnom području: fizici. Kao teorijski okvir rada korišten je model očekivanja i vrijednosti za objašnjenje motivacije za postignućem Eccles i suradnika/ca. U istraživanju je sudjelovalo 736 učenika/ca općih gimnazija u Zagrebu. Varijable koje su se ispitale su očekivanje uspjeha, samopoimanje vlastitih sposobnosti i subjektivne vrijednosti u fizici, rodne uloge i stereotipi te obrazovni ishodi: ocjena iz fizike na kraju školske godine, namjera odabira fizike na državnoj maturi i namjera odabira tehničkog studija. Rezultati su pokazali da djevojke, unatoč boljim ocjenama iz fizike, imaju lošije procjene svojih sposobnosti i niža očekivanja uspjeha u fizici nego mladići. Hijerarhijske regresijske analize su pokazale da je samopoimanje vlastitih sposobnosti u fizici najsnažniji prediktor ocjene iz fizike, dok je percipirana korisnost fizike najsnažniji prediktor obrazovnih odabira i za mladiće i za djevojke. Očekivanje uspjeha u fizici pokazalo se također snažnim prediktorom obrazovnih odabira djevojaka. Prihvaćanje tipično maskuline rodne uloge predviđalo je snažnije namjere odabira u stereotipno muškom obrazovnom području kod djevojaka i mladića, dok je prihvaćanje stereotipa o slabijem talentu žena za zanimanja u tehničkim znanostima predviđalo slabije obrazovne ishode djevojaka u području fizike. Praktična implikacija istraživanja je potreba za kreiranjem rodno osjetljivih intervencijskih programa za mlade koji bi za cilj imali dekonstrukciju rodnih stereotipa i tradicionalnih rodnih uloga koji ograničavaju učenike/ce da biraju rodno nestereotipne obrazovne i karijerne putove.

Item Type: Article
Additional Information: Language: English. - Title in Croatian: Učenički odabiri i postignuće u fizici – rodna perspektiva.
Uncontrolled Keywords: Academic achievement, gender roles, gender stereotypes, vocational choice, physics (obrazovno postignuće, rodne uloge, rodni stereotipi, odabir studija, fizika)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 26 Jun 2017 06:39
Last Modified: 06 Jul 2017 11:29
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/771

Actions (login required)

View Item View Item