Rodni aspekti motivacije za učenje

Jugović, Ivana (2019) Rodni aspekti motivacije za učenje. In: Kompetencija učiti kako učiti: teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu. Biblioteka Znanost i društvo (41). Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, pp. 169-199. ISBN 978-953-6218-83-7 (pbk), 978-953-6218-84-4 (PDF)

[img]
Preview
Text
Kompetencija Učiti kako učiti.pdf

Download (3957Kb) | Preview
Official URL: http://www.idi.hr

Abstract

In CROATIAN: Suvremena obrazovna istraživanja i međunarodna ispitivanja procjena znanja i vještina ukazuju na rodnu neravnotežu u učeničkim obrazovnim postignućima, odabirima i motivaciji. U ovom poglavlju problematizira se rodna perspektiva akademske motivacije i obrazovnog uspjeha te pruža pregled suvremenih empirijskih istraživanja o rodnoj dimenziji akademske motivacije u Hrvatskoj u posljednja dva desetljeća. Osim toga, u poglavlju se predstavlja recentno istraživanje o motivaciji za matematiku i hrvatski jezik provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku hrvatskih maturanata/tica (N=2106) kroz prizmu teorije očekivanja i vrijednosti Eccles i suradnika/ca (1983). Ciljevi istraživanja bili su ispitati: 1) Kako se učenici/e grupiraju u klastere s obzirom na motivaciju za matematiku i hrvatski jezik? te 2) Razlikuju li se dobiveni klasteri u rodnoj raspodjeli učenika/ca po klasterima te u rodnim ulogama (maskulinosti i femininosti)? Rezultati klaster analize pokazali su da se učenici/e grupiraju u sljedećih pet klastera: 1. klaster nazvan „vrlo motivirani za oba predmeta“ (17,2%), 2. klaster nazvan „osrednje motivirani za oba predmeta“ (25,7%), 3. klaster „slabo motivirani za oba predmeta“ (21,6%), 4. klaster „pretežno motivirani za matematiku“ (13,3%), te 5. klaster kojeg čine „pretežno motivirani za hrvatski jezik“ (22,3%). Analize rodne dimenzije pokazale su da broj djevojaka i mladića statistički značajno varira s obzirom na pripadnost klasteru te da se klasteri međusobno razlikuju u izraženosti femininosti i maskulinosti. Na temelju rezultata predstavljenog istraživanja te pregleda spoznaja domaćih istraživanja, ponuđene su preporuke za obrazovnu praksu i razvijanje kompetencije učiti kako učiti. --------------- IN ENGLISH: Contemporary educational research and international assessment of knowledge and competences indicate a gender imbalance in students' educational achievement, choices and motivation. This chapter examines the gender perspective of academic motivation and educational achievement and provides an overview of contemporary empirical research on the gender dimension of academic motivation in Croatia over the past two decades. In addition, the chapter presents a recent study on the motivation for mathematics and Croatian language conducted on a nationally representative sample of Croatian final year secondary school students (N = 2106) through the prism of the expectancy-value theory (Eccles et al., 1983). The aims of the research were to examine: 1) How are students grouped into clusters in terms of motivation for mathematics and Croatian language? and 2) Do clusters differ in the gender distribution of students by cluster and in gender roles (masculinity and femininity)? The results of cluster analysis showed that students grouped into the following five clusters: 1st cluster called “highly motivated for both subjects” (17.2%), 2nd cluster named “moderately motivated for both subjects” (25.7 %), 3rd cluster “poorly motivated for both subjects” (21.6%), 4th cluster “mostly motivated for mathematics” (13.3%), and 5th cluster consisting of “mostly motivated for Croatian language” ( 22.3%). Gender analyzes showed that the number of girls and boys varied in different clusters, and that clusters differed in their femininity and masculinity. Implications of the research findings for educational practice and development of learning to learn competence are discussed in the chapter.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Gender aspects of motivation to learn. - Book editors: Vlasta Vizek Vidović, Iris Marušić.
Uncontrolled Keywords: Motivacija za učenje, rodne uloge, teorija očekivanja i vrijednosti, kompetencije učiti kako učiti, motivacija za matematiku, motivacija za hrvatski jezik (motivation to learn, gender roles, expectancy-value theory, competence learning to learn, motivation for mathematics, motivation for Croatian language)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
L Education > L Education (General)
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 17 Dec 2019 13:06
Last Modified: 08 Sep 2022 10:28
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/867

Actions (login required)

View Item View Item