Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | J | K | M | O | P | R | S | Z | Č | Š | Ș
Number of items: 45.

A

Ančić, Branko and Cepić, Dražen (2021) Tko su antimaskeri u Hrvatskoj?: prilog istraživanju antimaskerske reakcije tijekom pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Sociologija i prostor, 59 (219). pp. 187-218. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

B

Bagić, Dragan and Šuljok, Adrijana (2021) „Stavi masku i odmakni se“ – istraživanje determinanti protektivnog ponašanja od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Sociologija i prostor, 59 (219). pp. 119-147. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Baketa, Nikola and Bovan, Kosta and Matić Bojić, Jelena (2021) Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj: istraživački izvještaj za 2021. godinu. Biblioteka Posebna izdanja . Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-91-2

Baranović, Branislava and Rogošić, Silvia (2021) How gender and economic, cultural and social capital influence educational decisions of students in the Croatian context? In: Gender and education in politics, policy and practice: transdisciplinary perspectives. Transdisciplinary Perspectives in Educational Research (TPER) (3). Springer, Cham, pp. 35-53. ISBN 978-3-030-80901-0 (Print-hbk), 978-3-030-80904-1 (Print-pbk), 978-3-030-80902-7 (Online)

Bouillet, Dejana and Jokić, Maja and Martinčević, Marina (2021) Analiza koautorstva na radovima u časopisima iz obrazovnih znanosti autora iz europskih postsocijalističkih zemalja. Društvena istraživanja, 30 (3). pp. 593-614. ISSN 1330-0288 (Print), 1848-6096 (Online)

Brajdić Vuković, Marija and Doolan, Karin (2021) Očaj i sreća u doba nesreće: raznolikost ženskih doživljaja karantene za vrijeme COVID-19 pandemije. Sociologija i prostor, 59 (219). pp. 241-265. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Brajdić Vuković, Marija and Miočić, Ivana and Čekolj, Nadja and Ledić, Jasminka (2021) Kvalitativna studija slučaja: od ideje do realizacije. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka. ISBN 978-953-361-045-0

Brajdić Vuković, Marija and Miočić, Ivana and Čekolj, Nadja and Ledić, Jasminka (2021) Qualitative case study: from idea to realization. University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka. ISBN 978-953-361-046-7

Bratko, Denis and Matić Bojić, Jelena and Pocrnić, Martina (2021) Genetic and environmental contribution to social dominance orientation and its overlap with HEXACO personality traits: a twin study. Psihologijske teme, 30 (1). pp. 1-29. ISSN 1332-0742 (Print), 1849-0395 (Online)

C

Cik, Tomislav (2021) Izgubljeno desetljeće: stavovi i mišljenja o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i energetskoj tranziciji u Republici Hrvatskoj: izvještaj u sklopu projekta: METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj). Project Report. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb.

D

Dugački, Vlatka and Peternel, Lana and Škiljan, Filip (2021) Nestala naselja u Republici Hrvatskoj: povijesno-demografsko-antropološke perspektive. Plejada, Zagreb. ISBN 978-953-7782-67-2

F

Fila, Filip (2021) Češki parlamentarni izbori: povratak „normalne politike“? Političke analize, 10 (39). pp. 24-30. ISSN 1847-4977

J

Jehlička, Petr and Ančić, Branko and Daněk, Petr and Domazet, Mladen (2021) Beyond hardship and joy: framing home gardening on insights from the European semi-periphery. Geoforum, 126. pp. 150-158. ISSN 0016-7185

K

Krnić, Rašeljka and Adamović, Mirjana and Radačić, Ivana (2021) Stavovi stručnjaka/inja o politici regulacije prostitucije u Hrvatskoj. Politička misao, 58 (3). pp. 182-207. ISSN 0032-3241 (Print), 1846-8721 (Online)

M

Marinović, Ankica and Peternel, Lana (2021) Svi smo se zarazili. Sociologija i prostor, 59 (219). pp. 3-11. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Maslić Seršić, Darja and Martinčević, Marina and Jokić, Maja (2021) The contribution of CEE authors to psychological science: a comparative analysis of papers published in CEE and non-CEE journals indexed by Scopus in the period 1996—2013. Scientometrics, 126 (2). pp. 1453-1469. ISSN 0138-9130 (Print), 1588-2861 (Online)

Matković, Teo and Jaklin, Katarina (2021) Pokazatelji sudjelovanja u obrazovanju odraslih u RH: nalazi recentnih europskih istraživanja. Andragoški glasnik, 25 (1-2). pp. 39-66. ISSN 1849-0883 (Online)

Matković, Teo and Lucić, Marko (2021) All in the same boat?: differences in employment experience and risks during the first wave of the COVID-19 pandemic in Croatia. Sociologija i prostor, 59 (219). pp. 153-186. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Milas, Goran and Martinović Klarić, Irena and Malnar, Ana and Saftić, Vanja and Šupe-Domić, Daniela and Slavich, George M. (2021) The impact of stress and coping strategies on life satisfaction in a national sample of adolescents: a structural equation modelling approach. Stress and health, 37 (5). pp. 1026-1034. ISSN 1532-3005 (Print); 1532-2998 (Online)

Miočić, Ivana and Ledić, Jasminka and Brajdić Vuković, Marija (2021) Positive attitude towards teaching in higher education. University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka. ISBN 978-953-361-034-4

Miočić, Ivana and Ledić, Jasminka and Brajdić Vuković, Marija (2021) Pozitivan odnos prema nastavi u visokom obrazovanju. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka. ISBN 978-953-361-035-1

O

Ostojić, Jelena and Lucić, Marko and Jaklin, Katarina and Matković, Teo (2021) Ožiljci prekarne povijesti na radnim karijerama: odnos blagostanja i uvjeta rada odgojiteljica sa stažem na određeno vrijeme u dječjim vrtićima u Hrvatskoj. In: Transformacija rada: narativi, prakse, režimi. Biblioteka Nova etnografija . Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, pp. 239-263. ISBN 978-953-8089-67-1

P

Petek, Ana and Baketa, Nikola and Kekez, Ana and Kovačić, Marko and Munta, Mario and Petković, Krešimir and Šinko, Marjeta and Zgurić, Borna (2021) Unboxing the vague notion of policy goals: comparison of Croatian public policies. European Policy Analysis, 7 (2). pp. 451-469. ISSN 2380-6567

Peternel, Lana and Škiljan, Filip and Marinović, Ankica (2021) Hidden aspects of social and historical development of Islamic community in Sisak, Croatia. Journal of Muslims in Europe, 10 (3). pp. 331-356. ISSN 2211-792X (Print), 2211-7954 (Online)

Petrović, Nikola and Mrakovčić, Marko and Fila, Filip (2021) Anti-EU backlash from below or above?: public opinion in Central and Eastern Europe prior to the 2015 migration crisis. Revija za sociologiju, 51 (3). pp. 317-345. ISSN 0350-154X (Print), 1846-7954 (Online)

Potočnik, Dunja (2021) Transitions of young women from education to employment in Croatia: social reproduction at work. In: Living like a girl: agency, social vulnerability and welfare measures in Europe and beyond. Transnational girlhoods (3). Berghahn Books, New York, pp. 123-146. ISBN 978-1-80073-147-9 (Print), 978-1-80073-148-6 (Online)

Puzić, Saša (2021) Kultura, habitus, identitet: rasprava o pretpostavkama politike priznavanja. Sociologija i prostor, 59 (1). pp. 3-19. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Puzić, Saša and Baketa, Nikola and Baranović, Branislava and Gregurović, Margareta and Matković, Teo and Mornar, Mirta and Odak, Iva and Šabić, Josip (2021) O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata: prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb. ISBN 978-953-8374-05-0

Puzić, Saša and Baketa, Nikola and Baranović, Branislava and Gregurović, Margareta and Matković, Teo and Mornar, Mirta and Odak, Iva and Šabić, Josip (2021) On underrepresented and vulnerable groups of students: contributions to the enhancement of the social dimension of higher education in Croatia. Ministry of Science and Education, Zagreb, pp. 145-149. ISBN 978-953-8374-06-7

Puzić, Saša and Gregurović, Margareta and Odak, Iva (2021) Horizontalne razlike u visokom obrazovanju u Hrvatskoj: učinci različitih oblika kapitala na odabir fakulteta različitog društvenog statusa. Revija za socijalnu politiku, 28 (1). pp. 5-23. ISSN 1330-2965 (Print), 1845-6014 (Online)

Puzić, Saša and Šabić, Josip and Odak, Iva (2021) Vocational school students’ aspirations for higher education and selected social background characteristics. Sociologický časopis, 57 (6). pp. 661-682. ISSN 0038-0288 (Print); 2336-128X (Online)

R

Ristić Dedić, Zrinka and Jokić, Boris (2021) Changes to pupils competence beliefs in the Visual Arts in lower secondary education: a longitudinal perspective. Croatian journal of education, 23 (SpEd 2). pp. 49-65. ISSN 1848-5189 (Print), 1848-5197 (Online)

Ristić Dedić, Zrinka and Jokić, Boris (2021) Croatian pupils' perspectives on remote teaching and learning during the COVID-19 pandemic. Društvena istraživanja, 30 (2). pp. 227-247. ISSN 1330-0288 (Print), 1848-6096 (Online)

Rogošić, Silvia and Baranović, Branislava and Šabić, Josip (2021) Primjena IKT-a u procesu učenja, poučavanja i vrednovanja u srednjim strukovnim školama: kvalitativna analiza. Metodički ogledi, 28 (1). pp. 63-88. ISSN 0353-765X (Print), 1848-2325 (Online)

S

Svirčić Gotovac, Anđelina and Podgorelec, Sonja and Kordej-De Villa, Željka (2021) Kvaliteta života u stambenim naseljima u kontekstu zapadnoeuropskih i postsocijalističkih zemalja = The quality of life in housing estates in the context of West-European and post-socialist countries. Geoadria, 26 (2). pp. 143-166. ISSN 1331-2294 (Print), 1848-9710 (Online)

Svirčić Gotovac, Anđelina and Zlatar Gamberožić, Jelena and Adamović, Mirjana (2021) Obnova zagrebačkog Donjeg grada nakon potresa iz perspektive stanara. Sociologija i prostor, 59 (2). pp. 135-159. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Svirčić Gotovac, Anđelina and Zlatar Gamberožić, Jelena and Nikšič, Matej (2021) Public participation in post-communist cities between stagnation and progress: the examples of Zagreb and Ljubljana. Urbani izziv, 32 (1). pp. 75-84. ISSN 0353-6483 (Print), 1855-8399 (Online)

Svirčić Gotovac, Anđelina and Zlatar Gamberožić, Jelena and Nikšič, Matej (2021) Sodelovanje javnosti v postsocialističnih mestih med stagnacijo in napredkom: primer Zagreba in Ljubljane. Urbani izziv, 32 (1). pp. 5-14. ISSN 0353-6483 (Print), 1855-8399 (Online)

Z

Zlatar Gamberožić, Jelena (2021) The development of tourism on large Croatian islands: the case of Hvar Town on the island of Hvar. Journal of marine and island cultures, 10 (2). pp. 1-25. ISSN 2212-6821

Zlatar Gamberožić, Jelena and Svirčić Gotovac, Anđelina (2021) Komparacija turističkih scenarija razvoja Povalja na otoku Braču 2009. i 2019. Socijalna ekologija, 30 (1). pp. 3-25. ISSN 1330-0113 (Print), 1849-0360 (Online)

Zlatar Gamberožić, Jelena and Ursić, Sara and Vukić, Jana (2021) Socio-prostorni pristup definiranju i istraživanju otpornosti i održivosti. Socijalna ekologija, 30 (3). pp. 369-393. ISSN 1330-0113 (Print), 1849-0360 (Online)

Č

Čorkalo Biruški, Dinka and Jelić, Margareta and Kapović, Iva and Baketa, Nikola and Bovan, Kosta and Dumančić, Francesca and Kovačić, Marko and Tomić, Ivan and Tonković, Mirjana and Uzelac, Ena (2021) Hrvatsko društvo u vrijeme koronakrize: godinu dana poslije. Project Report. Friedrich-Ebert-Stiftung, Regionalni ured za Hrvatsku i Sloveniju, Zagreb.

Š

Šabić, Josip and Jokić, Boris (2021) Elementary school pupils' aspirations for higher education: the role of status attainment, blocked opportunities and school context. Educational studies, 47 (2). pp. 200-216. ISSN 0305-5698 (Print), 1465-3400 (Online)

Štulhofer, Aleksandar and Matković, Teo and Kohut, Taylor and Koletić, Goran and Buško, Vesna and Landripet, Ivan and Vodopijevec, Alen (2021) Are we losing the most relevant cases first?: selective dropout in two longitudinal studies of adolescent pornography use. Archives of sexual behavior, 50 (5). pp. 2215-2226. ISSN 0004-0002 (Print), 1573-2800 (Online)

Ș

Șerban, Adina Marina and Moxon, Dan and Potočnik, Dunja and Pasic, Lana and Ștefan, Veronica (2021) An overview of social inclusion, digitalisation and young people. In: Young people, social inclusion and digitalisation: emerging knowledge for practice and policy. Youth Knowledge (27). Council of Europe, Strasbourg, pp. 9-23. ISBN 978-92-871-8650-8

This list was generated on Tue Jul 23 17:50:34 2024 CEST.