Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | U | V | Z | Ž
Number of items: 57.

A

Ambrosi Randić, Neala and Piršl, Elvi and Bezinović, Petar (2008) Bologna process and the first-year students expectations at University of Pula. In: Comparative education, teacher training, education policy and social inclusion. Bureau for Educational Services, Sofia, pp. 161-166. ISBN 978-954-9842-12-8

Andreis, Mladen and Jokić, Maja (2008) An impact of Croatian journals measured by citation analysis from SCI-expanded database in time span 1975–2001. Scientometrics, 75 (2). pp. 263-288. ISSN 0138-9130 (Print), 1588-2861 (Online)

B

Baranović, Branislava and Jugović, Ivana and Doolan, Karin (2008) Kojega su roda čitanke iz književnosti? Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-39-4

Bouillet, Dejana (2008) Ključne kompetencije u odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju. In: Pedagogy and the knowledge society. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, pp. 37-46. ISBN 9789537210120

Bouillet, Dejana (2008) Slobodno vrijeme zagrebačkih studenata: prilika za hedonizam ili samoostvarenje. Sociologija i prostor, 46 (3-4). pp. 341-367. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Bouillet, Dejana and Gvozdanović, Anja (2008) (Ne)uspješno studiranje: osobni izbor ili posljedica hrvatskoga sustava visokoga školstva. Sociologija i prostor, 46 (3-4). pp. 241-264. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Bouillet, Dejana and Ilišin, Vlasta and Potočnik, Dunja (2008) Continuity and changes in Croatian university students' leisure time activities (1999-2004). Sociologija i prostor, 46 (2). pp. 123-142. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Bouillet, Dejana and Singer, Mladen (2008) Kriminologija maloljetničke delinkvencije: teorijski i metodički pristup, tijek školovanja, pojavni oblici poremećaja u ponašanju i osobnosti. In: Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije: tijek, školovanja, poremećaji u ponašanju, obiteljske prilike. Biblioteka Posebna izdanja . Nakladni zavod Globus, Zagreb, pp. 89-283. ISBN 978-953-167-198-9

Bouillet, Dejana and Uzelac, Slobodan (2008) Priručnik za nositelje produženog stručnog tretmana u osnovnim i srednjim školama. Biblioteka Posebna izdanja . Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb. ISBN 978-953-167-217-7

Bouillet, Dejana and Žižak, Antonija (2008) Standardi u radu s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju. Ljetopis socijalnog rada, 15 (1). pp. 21-48. ISSN 1846-5412

D

Dolenec, Danijela (2008) Europeanization as a democratising force in post-communist Europe: Croatia in comparative perspective. Politička misao, 45 (5). pp. 23-46. ISSN 0032-3241 (Print), 1846-8721 (Online)

Domazet, Mladen (2008) Cartesian primary qualities in light of some contemporary physical explanations. Prolegomena, 7 (1). pp. 21-35. ISSN 1333-4395 (Print), 1846-0593 (Online)

Domazet, Mladen (2008) Feeling in private: rationality of emotions and social conditioning. Croatian journal of philosophy, 8 (22). pp. 129-140. ISSN 1333-1108 (Print), 1847-6139 (Online)

G

Golub, Branka (2008) Socijalni i profesionalni profil prirodoslovaca i društvoslovaca. In: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 21-80. ISBN 978-953-6218-35-6

Gvozdanović, Anja (2008) Feministička teorija stajališta: kritika Strogog programa u sociologiji znanja. Diskrepancija, 9 (13). pp. 31-45. ISSN 1332-3415

H

Hodžić, Alija (2008) Tragovi pored puta. Biblioteka Znanost i društvo (26). Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-38-7

I

Ilišin, Vlasta (2008) Skica za sociološki portret zagrebačkih studenata: uvod u istraživanje hrvatskih studenata danas. Sociologija i prostor, 46 (3-4). pp. 221-240. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Ilišin, Vlasta (2008) Vrijednosne dimenzije demokratske konsolidacije: politički stavovi hrvatskih građana i političke elite. In: Hrvatska - kako sada dalje. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, pp. 61-91. ISBN 978-953-270-023-7

Ilišin, Vlasta (2008) Zagrebački studenti o demokraciji i političkom aktivizmu mladih. Sociologija i prostor, 46 (3-4). pp. 311-340. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Ilišin, Vlasta and Potočnik, Dunja (2008) Profesionalne i životne aspiracije studenata Zagrebačkoga sveučilišta. Sociologija i prostor, 46 (3-4). pp. 285-309. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

J

Jakšić, Mirna and Vizek Vidović, Vlasta (2008) Ciljevi postignuća, percepcija kompetentnosti, spol i strategije učenja u općem akademskom kontekstu. Suvremena psihologija, 11 (1). pp. 7-24. ISSN 1331-9264 (Print)

Jokić, Maja and Šuljok, Adrijana (2008) Produktivnost i njezin odjek prema citatnim bazama ISI i Scopus za razdoblje 1996-2005. In: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 133-159. ISBN 978-953-6218-35-6

Jugović, Ivana and Kamenov, Željka (2008) Razvoj instrumenta za ispitivanje rodnih uloga u adolescenciji. Suvremena psihologija, 11 (1). pp. 93-106. ISSN 1331-9264 (Print)

K

Kodrnja, Jasenka (2008) Kritika svega postojećega u filozofiji Gaje Petrovića. Filozofska istraživanja, 28 (3). pp. 573-583. ISSN 0351-4706 (Print), 1848-2309 (Online)

Kodrnja, Jasenka (2008) Žene zmije - rodna dekonstrukcija. Biblioteka Znanost i društvo (25). Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-37-0

L

Labus, Mladen (2008) Mogućnost stvaralaštva u mišljenju Gaje Petrovića. In: Gajo Petrović - čovjek i filozof: zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja, [Zagreb, 10. ožujak 2007.]. Filozofski fakultet, Zagreb, pp. 137-158. ISBN 978-953-175-293-0

M

Marinović, Ankica (2008) Images of the religious other in religious instruction textbooks in Croatia. In: Images of the religious other: discourse and distance in the Western Balkans. CEIR (The Centre for Empirical Researches on Religion), Novi Sad, pp. 75-95. ISBN 978-86-84111-10-6

Marinović Bobinac, Ankica and Marinović Jerolimov, Dinka (2008) Catholic religious education in public schools in Croatia: attitudes toward other religions in primary school textbooks. In: Education and church in Central and Eastern Europe at first glance (2nd rev. ed.). Religion and Education (3). Center for Higher Education Research and Development, University of Debrecen (CHERD), Debrecen, pp. 185-198. ISBN 978-963-473-102-3

Marinović Bobinac, Ankica and Marinović Jerolimov, Dinka (2008) Vjerske zajednice u Hrvatskoj: kratka povijest, vjerovanje, obredi, hijerarhija, organizacija, članstvo, tradicija, običaji i blagdani. Biblioteka Duhovna baština . Udruga za vjersku slobodu u RH, Zagreb. ISBN 978-953-0460-75-5

Marinović Jerolimov, Dinka (2008) Religious distance in Croatia. In: Images of the religious other: discourse and distance in the Western Balkans. CEIR (The Centre for Empirical Researches on Religion), Novi Sad, pp. 201-217. ISBN 978-86-84111-10-6

Marušić, Iris and Pavin Ivanec, Tea (2008) Praćenje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama: spolne razlike u učestalosti i vrstama nasilnog ponašanja. Ljetopis socijalnog rada, 15 (1). pp. 5-19. ISSN 1846-5412 (Print), 1848-7971 (Online)

Miljević-Riđički, Renata and Pavin Ivanec, Tea (2008) Životna prilagođenost majki u različitim tipovima jednoroditeljskih majčinskih obitelji te kognitivna uspješnost njihove djece. Društvena istraživanja, 17 (3). pp. 553-571. ISSN 1330-0288 (Print), 1848-6096 (Online)

N

Nikpalj-Juraić, Nataša and Prpić, Martina and Petković, Adriana (2008) Interference error analysis on national exams in english at level B1. In: The Common European Framework of Reference for Languages (CETFRL): benefits and limitations: selected articles by the presenters of the IATEFL TEASIG Conference in Opatija, Croatia, 19-20 October 2007. International Association of Teachers of English as a Foreign Language. Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group (IATEFL TEA SIG), Cantenbury, pp. 53-58. ISBN 1-901095-18-5

P

Pavin Ivanec, Tea (2008) Odrednice pristupa učenju i poučavanju u srednjoškolskom kontekstu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Petrović, Nikola (2008) Agrokor: između političkog kapitalizma i ekonomskog liberalizma. In: Kapitalizam i socijalna integracija. Biblioteka Centra za istraživanje poduzetništva (1). Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, pp. 89-111. ISBN 978-953-6666-56-0

Pokupčić, Kristina and Cukrov, Slavena and Martinović Klarić, Irena and Peričić Salihović, Marijana and Barać Lauc, Lovorka and Blažanović, Anto and Janićijević, Branka (2008) Y-STR genetic diversity of Croatian (Bayash) Roma. Forensic science international: genetics, 2 (2). e11-e13. ISSN 1872-4973 (Print), 1878-0326 (Online)

Potočnik, Dunja (2008) Izbor studija: motivacijska struktura upisa i očekivani uspjeh u pronalasku željenog posla. Sociologija i prostor, 46 (3-4). pp. 265-284. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

Prpić, Katarina (2008) K premošćivanju premostivoga jaza među dvama područjima. In: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 297-304. ISBN 978-953-6218-35-6

Prpić, Katarina (2008) Nepremostivi jaz između prirodnih i društvenih znanosti? In: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 9-17. ISBN 978-953-6218-35-6

Prpić, Katarina (2008) Znanstvenička shvaćanja znanstvene objektivnosti. In: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 255-295. ISBN 978-953-6218-35-6

Prpić, Katarina and Brajdić Vuković, Marija (2008) Samoiskazana istraživačka produktivnost: obrasci i činioci. In: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 83-130. ISBN 978-953-6218-35-6

Prpić, Katarina and Šuljok, Adrijana (2008) Kako znanstvenici shvaćaju znanstvenu izvrsnost? In: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled. Biblioteka Znanost i društvo (24). Institut za društvena istraživanja, Zagreb, pp. 191-255. ISBN 978-953-6218-35-6

Pulanić, Dražen and Polašek, Ozren and Petrovečki, Mladen and Vorko-Jović, Ariana and Peričić, Marijana and Barać Lauc, Lovorka and Martinović Klarić, Irena and Biloglav, Zrinka and Kolčić, Ivana and Zgaga, Lina and Carothers, Andrew D. and Ramić, Senad and Šetić, Mia and Janićijević, Branka and Smolej Narančić, Nina and Bučan, Kajo and Rudan, Diana and Lowe, Gordon and Rumley, Ann and Rudan, Pavao and Campbell, Harry and Rudan, Igor (2008) Effects of isolation and inbreeding on human quantitative traits: an example of biochemical markers of hemostasis and inflammation. Human biology, 80 (5). pp. 513-533. ISSN 0018-7143 (Print), 1534-6617 (Online)

R

Rister, Damir (2008) Elementary school pupils' and teachers' perspectives on physics as a school subject. In: Frontiers of physics education: selected contributions: GIREP-EPEC Conference, 26-31 August, 2007, Opatija, Croatia: 4th GIREP Seminar, 2nd European Physics Education Conference. Society Golden Section, Rijeka, pp. 433-438. ISBN 978-953-55066-1-4

Rister, Damir (2008) Ključna kompetencija "učiti kako učiti" u hrvatskom Nastavnom planu i programu za osnovnu školu. In: Pedagogy and the knowledge society: collected papers of 2nd Scientific Research Symposium: Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [and] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research (...). Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Zagreb, pp. 333-341. ISBN 987-953-7210-12-0

Rukavina, Daniel and Lučin, Pero and Kalogjera, Goran and Lenac, Zdravko and Perić, Jože and Bezinović, Petar and Bezić, Heri and Hlača-Mlinar, Roberta and Štimac, Goran and Kandžija, Vinko and Ivanović, Zoran and Bacarini, Elvio and Ožanić, Nevenka and Kapović, Miljenko and Komadina, Pavao and Grozdanić, Velinka and Mikac, Tonči and Pejčić, Aleksandra and Albrecht, Želimir and Tomljanović, Senka and Jugović, Alen and Čengić, Tomislav and Dobrović, Ivan and Tomić, Ana and Stolac, Diana (2008) Sveučilište u Rijeci: strategija 2007-2013. Sveučilište, Rijeka. ISBN 978-953-9670-3-5

S

Sokolić, Franjo and Rister, Damir and Luketin, Ivica (2008) The role of the history of science in physics education, teachers' vision. In: GIREP 2008 Conference Physics Curriculum Design, Development and Validation, August 18-22, Nicosia, Cyprus.

Svirčić Gotovac, Anđelina and Zlatar, Jelena (2008) Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u Zagrebu. Sociologija i prostor, 46 (1). pp. 53-76. ISSN 1846-5226 (Print), 1849-0387 (Online)

U

Uzelac, Slobodan and Bouillet, Dejana (2008) Preventivni rad socijalnih pedagoga u školama: iskustva iz Hrvatske. In: Poremećaji ponašanja u sistemu obrazovanja. Edicija Radovi i monografije . Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (CIDD), Beograd, pp. 115-128. ISBN 978-86-80113-70-8

V

Vitart, Veronique and Rudan, Igor and Hayward, Caroline and Gray, Nicola K. and Floyd, James and Palmer, Colin N. A. and Knott, Sara A. and Kolcic, Ivana and Polasek, Ozren and Graessler, Juergen and Wilson, James F. and Marinaki, Anthony and Riches, Philip L. and Shu, Xinhua and Janićijević, Branka and Smolej Narančić, Nina and Gorgoni, Barbara and Morgan, Joanne and Campbell, Susan and Biloglav, Zrinka and Barac-Lauc, Lovorka and Pericic, Marijana and Martinovic Klaric, Irena and Zgaga, Lina and Skaric-Juric, Tatjana and Wild, Sarah H. and Richardson, William A. and Hohenstein, Peter and Kimber, Charley H. and Tenesa, Albert and Donnelly, Louise A. and Fairbanks, Lynette D. and Aringer, Martin and McKeigue, Paul M. and Ralston, Stuart H. and Morris, Andrew D. and Rudan, Pavao and Hastie, Nicholas D. and Campbell, Harry and Wright, Alan F. (2008) SLC2A9 is a newly identified urate transporter influencing serum urate concentration, urate excretion and gout. Nature genetics, 40 (4). pp. 437-442. ISSN 1061-4036 (Print), 1546-1718 (Online)

Vizek Vidović, Vlasta (2008) Accountability, access, and affordability as key challenges in the reform of Croatian higher education. New Directions for Institutional Research (S2). pp. 5-23. ISSN 0271-0579 (Print), 1536-075X (Online)

Vizek Vidović, Vlasta and Domović, Vlatka (2008) Researching teacher education and teacher practice: the Croatian perspective. In: Teacher education policy in Europe: a voice of higher education institutions. Monographs on Journal of Research in Teacher Education (Monografier, Tidskrift för lärarutbildning och forskning) . University of Umeå, Faculty of Teacher Education, Umeå, pp. 303-312. ISBN 978-91-7264-600-1

Vlahović-Štetić, Vesna and Vizek Vidović, Vlasta and Arambašić, Lidija and Vojnović, Narcisa and Pavlin-Bernardić, Nina (2008) Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje). Biblioteka Znanost i društvo (27). Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-32-5

Z

Zauder, Krešimir (2008) Web 2.0: mrežno suradničko elektroničko okruženje. In: 11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, [Poreč, 21.- 23. studenoga 2007.]: zbornik radova. Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva (45). Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb, pp. 43-49. ISBN 978-953-6001-56-9

Zeljko, Hrvojka and Škarić-Jurić, Tatjana and Smolej Narančić, Nina and Peričić Salihović, Marijana and Martinović Klarić, Irena and Barbalić, Maja and Starčević, Boris and Barać Lauc, Lovorka and Janićijević, Branka (2008) Traditional CVD risk factors and socio-economic deprivation in Roma minority population of Croatia. Collegium Antropologicum, 32 (1). pp. 315-319. ISSN 0350-6134

Zlatar, Jelena (2008) Anthony Giddens: refleksivna projekcija osobnosti. Revija za sociologiju, 39 (3). pp. 161-182. ISSN 0350-154X (Print), 1846-7954 (Online)

Ž

Živković, Ilija and Šuljok, Adrijana and Bagić, Dragan (2008) Catholic religious and spiritual identity of Mediterranean adolescents: comparing four regions in Post-Communist and Western Europe. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 3 (4). pp. 401-421. ISSN 1862-5002 (Print), 2193-9713 (Online)

This list was generated on Tue Jul 23 23:01:04 2024 CEST.